Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos kursiniai darbai

Statistikos kursiniai darbai (62 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kiekybiniai sprendimo metodai: gamybos planavimo uždavinys

  Kursinio darbo užduotys. Koreliacinė regresinė analizė. Aprašyti tyrimo tikslus. Atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x,x,x (n 5). Atrinkti x,x,x (m3) regresinei analizei atlikti. Atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu x,x,x. Atlikti daugianarę koreliacinę regresinę analizę y su (x,x,x) panaudojant funkcijas LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH. Aprašyti gautus rezultatus. Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį (m3, n=2). Išspręsti tą pati uždavinį su SOLVER ir aprašyti jautrumo analizės rezultatus. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė. Teoriniai aspektai. Nepriklausomų kintamųjų atrinkimas regresinei analizei atlikti. Praktinis aspektas. Koreliacinė analizė(Veiksmai). Vidurkis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Koreliacija. T kriterijus. T kritinis. Apibendrinta koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė regresinė analizė, panaudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH. Aprašymas gautų rezultatų ir taikymo pavyzdžiai. Gamybos planavimo uždavinys. Teorija. Praktinis aspektas.
  Statistika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2010-06-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,…,X5. Atrinkti X1,X2,…,Xm (m >=3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir tyrimas. Gamybos planavimo uždavinys(m≥3, n=2). Dualaus uždavinio sudarymas ir jo sprendimas. Išteklių "šešelinės" kainos. Transporto uždavinys.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-06
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (10)

  Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,.,x5. Atrinkti X1,., X5 regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentiniu metodu. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-05
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (13)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su x1, x2, x3, x4, x5. x1, x2, xm atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su x1, x2, x3, x4. Bendrasis lygties pavidalas. Gauti rezultatai. Skaičiavimai. Grafikai. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x1, x2, x3, x4 naudojant LINEST, LOGEST. Tiesinė daugianarės regresinės lygties analizė. Eksponentinės daugianarės regresinės lygties analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Vidutinės kvadratinės paklaidos. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu.
  Statistika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-05-25
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (14)

  Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, xn (n 5). Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2, xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su (x1, x2, xm) naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-10-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (16)

  Įvadas. Gamybos planavimo uždavinys. Grafiškas gamybos planavimo uždavinio sprendimas. Dualaus uždavinio grafiškas sprendimas. Išteklių šešėlinės kainos. Transporto uždavinys. Pradinio plano radimas mažiausios kainos metodu. Optimalaus plano radimas potencialiu metodu. Naujo plano sudarymas – pirmas pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – antras pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – trečias pakeitimų ciklas. Naujo plano sudarymas – ketvirtas pakeitimų ciklas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-19
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (17)

  Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, . , xn (n = 5). X1...X5 atranka regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės atlikimas naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Skaičiavimas su funkcija LINEST. Skaičiavimas su funkcija LOGEST. Skaičiavimas su funkcijom TREND ir GROWTH. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gautų rezultatų aprašymas.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-12-29
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (18)

  Įvadas. Darbo tikslas - yra atlikti koreliacinę regresinę analizę ir nustatyti, ar egzistuoja stochastinis ryšys tarp veiksnių y ir x, ir tarp kurių veiksnių egzistuoja funkcinė priklausomybė, atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais bei aprašyti gautus rezultatus. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu X1 Xn. X1 Xm atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresija. Aprašyti gautus rezultatus. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-01
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (19)

  Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5, X6. Reikšmingų X1, X2, X3, X4, X5, X6 atrinkimas (m≥3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X3, X4, X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Tiesinė daugianarė regresinė lygtis. Eksponentinė daugianarė regresinė lygtis. Prognozavimas su TREND IR GROWTH funkcijomis. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu.
  Statistika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-06-29
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (2)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Porinė koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,…,X5. Atrinkti X1,X2,…,Xm (m >=3) regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas.
  Statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-10-25
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (20)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti koreliacinę regresinę analizę, prognozavimą, pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavydžius ir padaryti išvadas. Atskirose kursinio dalyse kiekvienam tikslui bus iškelti tam tikri uždaviniai tikslui pasiekti. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,..,xn. Atrinkti x1,.., xn regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su atrinktais x1,.., xn. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė naudojant Linest ir Trend funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Turimų rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuojant vidutines kvadratines paklaidas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-10-08
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (3)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,.....,xn. Atrinkti duomenys x1, x4, x5, regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x4, x5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x4, x5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinis išlyginimo metodas.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-12-11
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (5)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x 3. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Gamybos planavimo uždavinys. Grafinis gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys ir šešėlinės kainos. Transporto uždavinys. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-05-07
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (7)

  Įvadas. Trumpa statybos darbų savo jėgomis statistika. Koreliacinė regresinė analizė. Statistikos dydžių apskaičiavimas. Koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Veiksnių, tarp kurių egzistuoja stochastinė priklausomybė, nustatymas. Porinė regresinė analizė (stochastinio ryšio tarp dydžių X ir Y formos ir analitinės išraiškos nustatymas). Priklausomojo veiksnio Y ryšio su keliais nepriklausomais veiksniais X1, X2, Xn, nustatymas (daugianarės tiesinės regresijos modelio sudarymas). Gautų rezultatų aprašymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-24
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (8)

  Koreliacinė regresinė analizė. Porinė koreliacinė analizė. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gautų rezultatų palyginimas.
  Statistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (9)

  Gamybos planavimo uždavinys. Tikslo funkcija. Apribojimai. Išvada. Dualus uždavinys. Apribojimai. Transporto uždavinys. Modelio sudarymas. Tikslo funkcija. Baziniai kintamieji. Bazinis sprendinys. Optimalaus plano radimas potencialų metodu. Priedai (2 psl.).
  Statistika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2009-05-05
 • Kokybės valdymas Europos oficialioje statistikoje

  Įžanga. Kokybės samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos pritaikymas oficialiai statistikai. Oficialiajai statistikai taikomi kokybės kriterijai. Kokybės valdymo grupė. Kokybės deklaracija. Kokybės valdymo grupės rekomendacijos. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-18
 • Lietuvos gyventojų skaičius ir sudėtis

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus ir sudėties kitimo tendencijos per 1990 – 2002 m. Gimstamumas ir šeima. Gimstamumo lygis pagal motinos amžių. Vaikai pagal gimimo seką. Nesantuokiniai vaikai. Santuokos, ištuokos. Mirtingumas. Vidutinė gyvenimo trukmė. Mirties priežastys. Mirtingumas atskirose amžiaus grupėse. Mirtingumas ir socialinė žmonių padėtis. Migracija. Vidinė ir tarptautinė migracija. Migracijos priežastys ir pasekmės. Bendrų Lietuvos raidos bruožų prognozės per ateinančius 25 metus. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-09-27
 • Lito ir užsienio valiutų (Vengrijos forinto, Islandijos kronos ir Kazachstano tengės) santykių statistika

  Lito ir užsienio valiutų (Vengrijos forinto, Islandijos kronos ir Kazachstano tengės) santykių statistika. Įvadas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Individualūs indeksai. Slankusis vidurkis. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykių prognozavimas panaudojant slankųjį vidurkį. Eksponentinis išlyginimas. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykių prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendo modeliai. Rodiklių vienmatė regresinė analizė. Lietuvos lito ir Vengrijos forinto santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykio tyrimas (tiesinė regresija). Lietuvos lito ir Islandijos kronos santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykio tyrimas (tiesinė regresija). Lietuvos lito ir Kazachstano tengės santykio priklausomybė nuo Lietuvos lito ir Vengrijos forintas santykio tyrimas (tiesinė regresija). Rodiklių dvimatė regresinė analizė. Rodiklių prognozavimas panaudojant AR(p). Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-09
 • Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė

  Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja. Įvertinti namų ūkio nelygybę ir skurdą. Namų ūkio charakteristikos apibrėžiančios nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-10-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po