Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos pristatymai

Statistikos pristatymai (23 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apimties ir kainų indeksai

  PowerPoint pristatymas. Apimties ir kainų indeksai. Apimtis, kaina, vertė. Iš indeksų istorijos. Laspeyres ir Paasche kainų indeksai. Laspeyres ir Paasche indeksai. VKI. VKI svoriai. Infliacija. GKI. GKI svoriai. SKI. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai.
  Statistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-30
 • Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiui (2)

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados.
  Statistika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-04
 • Dinamikos eilutės

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Dinamikos eilutės ir teisingo jų sudarymo taisyklės. Dinamikos eilučių rūšys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išskaidymas į komponentes. Adityvusis ir multiplikatyvusis modeliai. Trendo nustatymas. Sezoniškumo tyrimai. Prognozavimas.
  Statistika, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-02-22
 • Koreliacinė regresinė analizė

  PowerPoint pristatymas. Koreliacinės - regresinės analizės uždaviniai. Ryšių nustatymo etapai. Koreliacinė analizė. Porinis (Pirsono) koreliacijos koeficientas. Porinis koreliacijos koeficientas. Determinacijos koeficientas. Koreliacinis santykis. Regresinė analizė. Regresiniai modeliai. Funkcijos parinkimas. Regresijos lygties tikslumo analizė. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficientas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficientas. Kendalo konkordacijos koeficientas W.
  Statistika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-11-30
 • Migracija (7)

  PowerPoint pristatymas. Oficiali tarptautinė migracija. Emigracija. Priežastys. Sociodemografinės charakteristikos. Emigracijos sandara. Integracija užsienio visuomenėje. Faktai. Migracijos pliusai. Migracijos minusai. Pasekmės. Imigracija. Problemos. Lietuvos respublikoje gyvenantys užsieniečiai. Šeimų susijungimas, Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio tėvai arba vienas iš jų, kurie yra Lietuvos piliečiai. Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis, kuris yra Lietuvos pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (LR). Užsieniečiai, turintys leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (LR). Situacija Lietuvoje.
  Statistika, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-05-22
 • Mokėjimų balansas

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimų balansas. Klasifikavimo principai. Prekės. Paslaugos, darbo ir investicijų pajamos. Transferai. Finansinė sąskaita. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijos. Oficialiosios atsargos. Šalies skola. Statistiniai duomenys MB.
  Statistika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-11-30
 • Moksleivių pusmečio vidurkiai ir jų mamų išsilavinimas

  PowerPoint pristatymas. 12a klasės moksleivių pusmečio vidurkiai ir jų mamų išsilavinimas. Projekto tikslai. Surinkti duomenys – moksleivių mamų išsilavinimas. Žymėjimas. Imtis. Sutvarkyta imtis. Imties dydis. Imties moda. Imties mediana. Imties kvartiliai. Dažnių lentelė. Diagramos. Surinkti duomenys – moksleivių pažymių vidurkiai. Sutvarkyta imtis. Imties dydis. Imties moda. Imties mediana. Imties kvartiliai. Dažnių lentelė. Diagramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-05-02
 • Nedarbo sukeliamos socialinės problemos ir ekonominės pasekmės Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo planas. Nedarbo lygis 2005-2006 metais. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2006 metais. Gyventojų užimtumas 2005-2006m. Socialinės apsaugos nedarbui mažinti priemonės. Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės Lietuvoje.
  Statistika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-09-19
 • Populiariausi automobiliai Utenoje

  PowerPoint pristatymas. Populiariausi automobiliai Utenoje. Populiariausių automobilių Utenoje trejetukas.
  Statistika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-05-23
 • Požiūris į eutanaziją Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Eutanazija Lietuvoje. Tiriamojo darbo tikslai. Klausimynas. Viešosios nuomonės apie eutanaziją tyrimo rezultatai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį. Požymio ,,Amžius "charakteristikų rezultatai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (Spearman) koreliacijos koeficientas. t testas ir dispersijų lygumo nustatymas. Tiriamojo darbo išvados.
  Statistika, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-10-01
 • Statistika (3)

  Statistinių duomenų pateikimo būdai. Imtis. Pavyzdžiai. Grafiškas vaizdavimas. Imties vidurkis. Mediana. Bendroji dažnių lentelė. Imties plotis. Duomenų grupavimas.
  Statistika, pristatymas(8 skaidrės)
  2005-11-28
 • Statistika (38)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. 1 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų amžių, duomenys pateikti variacine eilute. Grupuotų duomenų lentelė. Rezultatai. Histograma. Išvados. 2 Užduotis. Surinkti duomenys apie pirmo kurso verslo vadybos studentų pajamas ir išlaidas pramogoms, gauti tokie duomenys. Koreliacijos laukas. Koreliacinė lentelė. Tiesinės regresijos lygties grafikas. Išvada. Bendras apklausos apibendrinimas.
  Statistika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-05
 • Statistika (8)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: įvertinti Vilniaus miesto visuomeninio transporto (troleibusų ir autobusų) vairuotojų darbo sąlygas ir sergamumą laikinai netekus darbingumo. Uždaviniai. Tyrimo metodai ir apimtis. Tiriamoji populiacija. Tyrime dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Autobusų ir troleibusų vairuotojų visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos bendras akustinis triukšmas. Autobusų ir troleibusų vairuotojų darbo aplinkos užterštumas cheminėmis medžiagomis. Autobusų ir troleibusų vairuotojų sergamumas su laikinu darbingumo netekimu dažniausiai pasitaikančiomis ligomis 1999 – 2000 metais (procentai). Keleivinio transporto vairuotojų ligų kitimas priklausomai nuo amžiaus (procentais). Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kvėpavimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų virškinimo sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų traumos. Dažniausios keleivinio transporto vairuotojų kraujotakos sistemos ligos. Troleibusų ir autobusų vairuotojų vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Troleibusų vairuotojų moterų ir vyrų sergamumas 1999-2000 metais. Keleivinio transporto vairuotojų sergamumas, apskaičiuotas 100-ui dirbančiųjų 1999-2000 metais. Sergamumas per 1999-2000 metus autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Susirgimų skaičius standartinėje populiacijoje, sudarytoje pagal amžiaus specifinius sergamumo rodiklius autobusų ir troleibusų vairuotojų populiacijose. Išvados.
  Statistika, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-02-06
 • Statistika ir sklaidos matai

  PowerPOint pristatymas. Statistikos mokslo sistema. Kas yra statistika? Statistinis stebėjimas. Statistikos darbo etapai. Statistinio stebėjimo būdai. Apklausos ir anketiniai tyrimai. Anketos sudarymo proceso etapai. Statistikos duomenų pateikimas. Požymiai gali būti. Absoliutus dažnis. Santykinis dažnis. Procentinis dažnis. Grafinis duomenų vaizdavimas. Stulpelių diagramos. Pareto diagrama. Histogramos. Dažnių poligonas. Skritulių diagramos. Sklaidos diagramos. Spiralių diagramos. Piktogramos. Žemėlapiai. Trimačiai grafikai. Stačiakampės diagramos. Darbas iliustruotas paveiksliukais (13 skaidrių).
  Statistika, pristatymas(28 skaidrės)
  2010-05-06
 • Statistikos tyrimas: viešasis transportas ir jo kokybė

  PowerPoint pristatymas. Anketinis tyrimas, 30 respondentų. Anketa. Duomenys. Lyties dažnių lentelė. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Išsilavinimo ir papildomo mokėjimo už paslaugas santykis. Naudojimasis viešuoju transportu. Išlaidos. Bilietėlio kaina. Viešojo transporto kokybė. Lyties, išsilavinimo ir viešojo transporto kokybės vertinimo santykis. Kokybės ir papildomo mokesčio už ją apklaustųjų nuomonė. Požiūris į vairuotojų ir kontrolierių elgesį. Konfliktų kieki naudojantis viešuoju transportu. Ar turėjote konfliktų važiuodami viešuoju transportu. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Chi-Square. T-kriterijus.
  Statistika, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-11-17
 • Statistikos tyrimas: VV05 grupės pažangumo lyginamoji analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbą pasidalinome taip. Tikslas. Formulės. Metinis pažymys mokykloje. Testo rezultatai. Matematikos egzamino sesijos balai. Matematikos testo ir sesijos egzamino palyginimas. Sugrupuoti valstybinio egzamino duomenys. Valstybinio brandos egzamino rezultatai. Valstybinio egzamino rezultatai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-02-09
 • Statistinis stebėjimas: populiacija ir imtis

  PowerPoint pristatymas. Edukologai nori išsiaiškinti, kuri mokomoji programa yra efektyvesnė. Tiriama aibė. Bendriausias statistikos uždavinys. Imčių pavyzdžiai. Reprezentatyvumas. Statistinio tyrimo procesas. Imčių sudarymo būdai. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Proginė imtis. Tikimybinės imtys. Paprastoji atsitiktinė imtis. Sistemingoji imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė imtis. Paprastoji atsitiktinė grąžintinė imtis. Lygiagrečiosios imtys. Porinės imtys.
  Statistika, pristatymas(93 skaidrės)
  2008-01-07
 • Statistinis tyrimas: "Organų donorystė"

  PowerPoint pristatymas. Kokia jūsų lytis? Koks jūsų amžius? Koks jūsų išsilavinimas? Kokia jūsų šeimos padėtis? Koks jūsų užsiėmimas šiuo metu? Ar žinote kaip gauti organų donoro kortelę? Ar turite organų donoro kortelę? Ar artimieji žino jūsų apsisprendimą tapti/netapti organų donoru? Jei turite donoro kortelę, tai kur pasirašėte? Ar manote, kad Lietuvos žmonėms yra suteikiama pakankamai informacijos apie organų donorystę? Kiek lėšų kasmet apytiksliai skiriate organų donorystės paramai? Rezultatų analizė. Padėties sklaida. Pearsono χ2 suderinamumo kriterijus. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pirsono χ2 (chi-square) suderinamumo kriterijus. Tyrimo apibendrinimas.
  Statistika, pristatymas(23 skaidrės)
  2011-01-11
 • Statistinis tyrimas: Internetinis bendravimas, pažintys

  PowerPoint pristatymas. Apklausos pristatymas. Tyrimo tikslai. Hipotezės. Apklausos anketos pavyzdys. Respondentų veiklos pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų nuomonė apie internetinį bendravimą, pažintis. Išvados.
  Statistika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-10-04
 • Statistinis tyrimas: Išvaizda ir kūno priežiūra

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas, imtis, atlikimo data. Uždaviniai. Klausimynas. Lytis. Amžius. Išvaizdai skiriamas laikas. Lankymasis SPA. Lankymasis kirpykloje. Naudojimasis kosmetologo paslaugomis. Lankymasis soliariume. Naudojimasis plastine chirurgija. Lankymasis sporto klube. Naudojimasis dietologo paslaugomis. Naudojimasis stilisto, dizainerio paslaugomis. Pajamų šaltinis. Darbas. Pajamos (vid.per mėnesį). Pinigai skiriami kūno priežiūrai. Nuomonė apie išvaizdą. Elgesys esant nepasitenkinimu išvaizda. Kas skatina rūpintis savo išvaizda. Pirsono x2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno koreliacijos koeficientas. Spirmeno koreliacijos koeficientas. Pirsono koreliacijos koeficientas. Pirsono koreliacijos koeficientas. Regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, pristatymas(33 skaidrės)
  2011-07-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po