Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos referatai

Statistikos referatai (46 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bedarbystė ir investicijos

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant nedarbo lygio statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Nedarbo lygio prognozė. Išvados.
  Statistika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-21
 • Bedarbystės statistinis tyrimas

  Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-04
 • Darbo užmokesčio statistinis tyrimas

  Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidurkių ir variacijų skaičiavimas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo indikatoriai.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2005-11-23
 • Demografinė analizė: Švenčionių rajonas

  Įvadas. Gimstamumas. 2000 metų gimstamumo suvestinė. Mirtingumas. 2000 metų mirčių suvestinė. Gyventojų amžiaus struktūros analizė. Seno amžiaus rajono gyventojų struktūros dinamika. Migracija. Darbo rinka.
  Statistika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-25
 • Dinamikos eilučių taikymas

  Statistika. Statistikos metodas. Dinamikos eilučių samprata. Dinamikos eilučių sudarymo taisyklės, eilučių rūšys. Analitinių dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-21
 • Dispersijų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti dispersijos analizę. Duomenų rinkimo principai. Skaitinių statistinių metodų samprata. Dispersinė analizė. Dispersinės analizės paskirtis. Vidurkiai. Dispersija. Vidurkių ir dispersijų savybės. Dispersijų analizės metodologija. Išvados.
  Statistika, referatas(12 puslapių)
  2010-05-14
 • Duomenų grupavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti duomenų grupavimą. Statistinis grupavimas. Struktūrinis grupavimas. Tipologinis grupavimas. Analitinis grupavimas. Paprastasis ir kombinuotasis grupavimai. Antrinis grupavimas. Išvados.
  Statistika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-05
 • Ekonometrikos modelio sudarymas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonometrikos modelio sudarymą. Ekonometrikos metodų raida. Kas yra ekonometrika? Modelio samprata. Modelio sudarymo etapai. Ekonometrikos modelis interlink. Modelio interlink tikslas. Interlink modelio taikymas. Ekonominiai ryšiai interlink modelyje. Modelio interlink naudojimas. Modelio interlink esmė. Išvados.
  Statistika, referatas(19 puslapių)
  2010-08-06
 • Ekonominių rodiklių statistinė analizė

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Turizmas. Išvados.
  Statistika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-01
 • Flight from Lithuania

  Referatas apie lietuvių migraciją į Europos Sąjungos (ES) šalis (anglų kalba). Flight from Lithuania: mass labor emigration on the West after the introduction into European Union (EU).
  Statistika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Gyventojų senėjimo problema Europoje

  Demografinės tendencijos Europoje. Gimstamumo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių dalies bendrame gyventojų skaičiuje augimas. Suminio gimstamumo rodiklio mažėjimas. Moterų, pirmą kartą pagimdžiusių kūdikį, vidutinio amžiaus didėjimas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Kokias problemas kelia gyventojų senėjimas? Visuomenės senėjimo problemų sprendimas. Kaip iššūkį paversti galimybe?
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-15
 • Gyventojų skaičius ir jo pokyčiai, komponentai. Gyventojų amžiaus – lyties sudėtis.

  Demografijos supratimas. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Gyventojų mirtingumas. Tautinė sudėtis. Lietuvos gyventojų sudėtis ir struktūra pagal lytį. Namų ūkiai. Migracija Lietuvoje. Legali ilgalaikė migracija. Imigracija. Emigracija. Migrantai pagal tautybę. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Darbas iliustruotas schemomis, lentelėmis, grafikais.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2005-05-26
 • Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti šalies užimtumo statistinius tyrimus. Gyventojų užimtumas ir tyrimo metodika. Gyventojų užimtumo atrankinių tyrimų tikslas. Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, referatas(24 puslapiai)
  2011-05-05
 • Įmonių statistika (2)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų bei išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Dirbančiųjų pasiskirstymas ir jų darbo užmokestis Lietuvos įmonėse. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvados.
  Statistika, referatas(40 puslapių)
  2006-04-19
 • Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigos

  Įvadas. Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigos. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Lietuvos darbo statistika

  Įvadas. Lietuvos darbo statistikos raida. Tarpukario Lietuvos darbo statistika. Sovietmečio darbo statistika. Darbo statistika šiandien. Darbo užmokesčio ir darbo kainos statistikos raida. Išvados.
  Statistika, referatas(18 puslapių)
  2007-10-09
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (12)

  Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkių charakteristika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė–Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos didėja ar mažėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas.
  Statistika, referatas(30 puslapių)
  2008-06-19
 • Namų ūkių tyrimas

  Įvadas. Namų ūkio aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų prikaklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados.
  Statistika, referatas(17 puslapių)
  2008-02-26
 • Namų ūkių tyrimas (2)

  Įvadas. Vartojamos sąvokos. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išvados.
  Statistika, referatas(18 puslapių)
  2008-05-14
 • Normalioji kreivė

  Įvadas. Kas tai yra normalusis skirstinys? Normaliojo skirstinio kreivė. Normaliosios kreivės tankio funkcija. Standartizuotosios reikšmės ir išskirtys. Standartinis normalusis atsitiktinis dydis. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-22
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po