Šperos.lt > Statistika > Statistikos referatai
Statistikos referatai

(46 darbai)

Bedarbystė ir investicijosĮvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant nedarbo lygio statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Nedarbo lygio prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystės statistinis tyrimasAbsoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio statistinis tyrimasSantykinių dydžių skaičiavimas. Vidurkių ir variacijų skaičiavimas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo indikatoriai. Skaityti daugiau
Demografinė analizė: Švenčionių rajonasĮvadas. Gimstamumas. 2000 metų gimstamumo suvestinė. Mirtingumas. 2000 metų mirčių suvestinė. Gyventojų amžiaus struktūros analizė. Seno amžiaus rajono gyventojų struktūros dinamika. Migracija. Darbo rinka. Skaityti daugiau
Dinamikos eilučių taikymasStatistika. Statistikos metodas. Dinamikos eilučių samprata. Dinamikos eilučių sudarymo taisyklės, eilučių rūšys. Analitinių dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Dispersijų analizėĮvadas. Darbo tikslas – apibūdinti dispersijos analizę. Duomenų rinkimo principai. Skaitinių statistinių metodų samprata. Dispersinė analizė. Dispersinės analizės paskirtis. Vidurkiai. Dispersija. Vidurkių ir dispersijų savybės. Dispersijų analizės metodologija. Išvados. Skaityti daugiau
Duomenų grupavimasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti duomenų grupavimą. Statistinis grupavimas. Struktūrinis grupavimas. Tipologinis grupavimas. Analitinis grupavimas. Paprastasis ir kombinuotasis grupavimai. Antrinis grupavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrikos modelio sudarymasĮvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonometrikos modelio sudarymą. Ekonometrikos metodų raida. Kas yra ekonometrika? Modelio samprata. Modelio sudarymo etapai. Ekonometrikos modelis interlink. Modelio interlink tikslas. Interlink modelio taikymas. Ekonominiai ryšiai interlink modelyje. Modelio interlink naudojimas. Modelio interlink esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių rodiklių statistinė analizėĮvadas. Bendrasis vidaus produktas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Turizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Flight from LithuaniaReferatas apie lietuvių migraciją į Europos Sąjungos (ES) šalis (anglų kalba). Flight from Lithuania: mass labor emigration on the West after the introduction into European Union (EU). Skaityti daugiau
Gyventojų senėjimo problema EuropojeDemografinės tendencijos Europoje. Gimstamumo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių dalies bendrame gyventojų skaičiuje augimas. Suminio gimstamumo rodiklio mažėjimas. Moterų, pirmą kartą pagimdžiusių kūdikį, vidutinio amžiaus didėjimas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Kokias problemas kelia gyventojų senėjimas? Visuomenės senėjimo problemų sprendimas. Kaip iššūkį paversti galimybe? Skaityti daugiau
Gyventojų skaičius ir jo pokyčiai, komponentai. Gyventojų amžiaus – lyties sudėtis.Demografijos supratimas. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Gyventojų mirtingumas. Tautinė sudėtis. Lietuvos gyventojų sudėtis ir struktūra pagal lytį. Namų ūkiai. Migracija Lietuvoje. Legali ilgalaikė migracija. Imigracija. Emigracija. Migrantai pagal tautybę. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Darbas iliustruotas schemomis, lentelėmis, grafikais. Skaityti daugiau
Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (3)Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti šalies užimtumo statistinius tyrimus. Gyventojų užimtumas ir tyrimo metodika. Gyventojų užimtumo atrankinių tyrimų tikslas. Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių statistika (2)Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų bei išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Dirbančiųjų pasiskirstymas ir jų darbo užmokestis Lietuvos įmonėse. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigosĮvadas. Keleiviniai lengvieji automobiliai. Mokslo įstaigos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo statistikaĮvadas. Lietuvos darbo statistikos raida. Tarpukario Lietuvos darbo statistika. Sovietmečio darbo statistika. Darbo statistika šiandien. Darbo užmokesčio ir darbo kainos statistikos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (12)Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkių charakteristika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė–Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos didėja ar mažėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimasĮvadas. Namų ūkio aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų prikaklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimas (2)Įvadas. Vartojamos sąvokos. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išvados. Skaityti daugiau
Normalioji kreivėĮvadas. Kas tai yra normalusis skirstinys? Normaliojo skirstinio kreivė. Normaliosios kreivės tankio funkcija. Standartizuotosios reikšmės ir išskirtys. Standartinis normalusis atsitiktinis dydis. Išvados. Skaityti daugiau