Šperos.lt > Statistika > Statistikos tyrimai
Statistikos tyrimai

(89 darbai)

"Facebook" tinklalapio draugų kavos gėrimo įpročiaiTTM apklausa (taikomųjų tyrimų metodologija). Įvadas. Kavos vartojimo teorinis pagrindas. Kava – žmogaus gyvenime. Kavos poveikis žmogaus organizmui. Facebook tinklalapio draugų kavos vartojimo įpročių tyrimas. Empirinio tyrimo metodologija. Respondentų socialinė - demografinė charakteristika. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Kavos vartojimo įpročių analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Abiturientų specialybių pasirinkimo prioritetai ir priežastysĮvadas. Statistinių duomenų sisteminimas. Statistinių duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiuiĮžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystės statistikos tyrimasBedarbystės statistikos tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Kaip nusikaltimai įtakoja bedarbystei? Išvados. Skaityti daugiau
Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos statistinis įvertinimas (2)Įvadas. Sąvokos. Darbo rinkos samprata, pasiūla ir paklausa. Darbo išteklių rodikliai. Lietuvos darbo rinka. Analizė. Darbo jėgos paklausos analizė. Darbo jėgos pasiūlos analizė. Paklausiausios profesijos 2004 m. Išvados. Skaityti daugiau
Dirbančiųjų amžiaus statistinis tyrimasĮvadas. Analitinė dalis. Tyrimo metodika ir rezultatai. 1998 metų tyrimas. 1999 metų tyrimas. 2000 metų tyrimas. 2001 metų tyrimas. 2002 metų tyrimas. 2003 metų tyrimas. 1998 – 2003 metų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimasĮvadas. Teorinė dalis. Gimstamumo bei mirtingumo samprata ir analizės instrumentai. Gimstamumo samprata. Mirtingumo samprata. Analizės instrumentai. Praktinė analizės dalis. Gimstamumo ir mirtingumo santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos rodikliai. Gimimų ir mirčių grafinė analizė bei jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Praktinė prognozavimo dalis. Prognozavimas apskaičiuojant matematiškai. Prognozavimas "Excel". Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistikos tyrimas (2)Įvadas. Sąvokų aiškinimas. Gimstamumas. Mirtingumas. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Gyventojų nuomonė apie soliariumų teikiamas paslaugasTyrimo tikslas, imties apibūdinimas, atlikto tyrimo data. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Respondentų pasiskirstymas pagal naudojimąsi soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariumo lankymo dažnumą. Respondentų pasiskirstymas pagal soliariume išleidžiamus pinigus. Respondentų pasiskirstymas pagal odos tipą. Respondentų nuomonė apie odos vėžio tikimybę. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal tai, kokią soliariumų tiekėjų firmą jie laiko labiausiai lankoma. Respondentų nuomonės pasiskirstymas dėl jų požiūrio į amžių, nuo kada galima pradėti naudotis soliariumo teikiamomis paslaugomis. Respondentų nuomonė apie tai, ar soliariumų skaičius Vilniuje yra pakankamas. Ryšių nustatymas. Spearmano koreliacijos koeficientas. Pearsono koreliacijos koeficientas. Tiriamojo darbo išvados. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis. Skaityti daugiau
Gyventojų nužudymų ir savižudybių statistinis tyrimasĮvadas. Nužudymų ir savižudybių samprata ir analizės instrumentai. Nužudymo samprata. Savižudybės samprata. Analizės instrumentai. Nužudymų ir savižudybių tyrimo skaičiavimai. Nužudymų ir savižudybių santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Nužudymų ir savižudybių grafinė analizė bei tarpusavio priklausomybės nustatymas. Nužudymų ir savižudybių rezultatinių rodiklių prognozė. Prognozavimas matematiškai apskaičiuojant. Prognozavimas su Excel. Išvados. Skaityti daugiau
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – atlikti santuokų ir ištuokų statistinį tyrimą. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Didėjimo/kitimo tempas. Padidėjimo (prieaugio tempas). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutus padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Intervalų sustambinimas. Slenkančių vidurkių. Išlyginimo pagal absoliutinių pokyčių vidurkį. Išlyginimo pagal kitimo tempų vidurkį. Analitinė dinamikos eilučių išraiška (trendas). Ekstrapoliacija. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės galimybių Lietuvos rinkoje tyrimas: statybos įmonė UAB "Strateksas"Įvadas. Lietuvos statybų rinkos apžvalga. Galimybės įmonės viduje. Galimybės įmonės išorėje. Statybų rinkos tyrimas Lietuvoje. Įmonės vadovo nuomonė dėl perspektyvų 2003 metams. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Importo ir eksporto statistinis tyrimasImporto ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto prognozavimas. Importo ir eksporto prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Importo statistinis tyrimasĮvadas. Importas pagal valstybes. Importas ir eksportas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Importo kombinuotų prekių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Importo kombinuotų prekių nomenklatūros variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Importo kombinuotų prekių prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Individualios įmonės veiklos analizė: draudimo įmonėStatistikos tiriamasis darbas. Įvadas. Charakteristika. Dinaminės eilutės rodiklių tyrimo analizė. Pelnas (nuostoliai). Parduotos produkcijos savikaina. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Vidurkių tyrimo analizė. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai, statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis, koreliacijos ir determinacijos koeficientai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Investicinių bendrovių pajamų tiriamasis darbasĮvadas. Investicinių bendrovių pajamų statistinis tyrimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Investicinių bendrovių pajamų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Prognozavimas. Pajamų prognozavimas naudojant trendą. Investicinių bendrovių pajamų tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Išgeriamo alaus kiekis AustrijojeIšgeriamo alaus kiekis Austrijoje (2002-2004 metais), tenkantis vienam žmogui per mėnesį. Dažnių lentelė. Skaitinės duomenų charakteristikos. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Variacijos plotis. Skaitmeninės sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Laiko eilutė. Eksponentinis glodinimas. Trendo funkcija. Prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įvairių statistinių metodų taikymas analizuojant įmonę ir kitus rodikliusĮvadas. Absoliutinis pokytis. Kitimo arba didėjimo/mažėjimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutiniai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Paprastas aritmetinis. Aritmetinis svertinis. Progresinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Reiškinio pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymas (kiekybinis prognozavimas). Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Ryšių graudumo (glaudinimo) rodikliai. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Regresijos lygtis. Koreliacijos koeficientas. Determinacijos koeficientas. Asociacijos ir kontingencijos koeficientas. Spirmeno rangų koreliacijos koeficientas. Feknerio koeficientas. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Indeksai. Jų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Kelių eismo įvykių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas: Atlikti statistinį tyrimą apie eismo įvykių skaičių Lietuvoje. Eismo įvykių, juose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius Lietuvos apskrityse. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius Lietuvos respublikoje. dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė. Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Eismo įvykių skaičiaus prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Koreliacinė ir regresinė analizė: "Išlaidos švietimui"Įvadas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir problema. Rezultatinio požymio y skaičiavimo metodologija. Veiksniai, apsprendžiantys rezultatinį požymį. Pradiniai duomenys, sugrupuoti duomenys ir jų žemėlapis. Pradinių duomenų statistika. Regresijos analizė. Anomalinės reikšmės ir jų pašalinimas. Regresijos analizės išvados. Skaityti daugiau
...