Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos kursiniai darbai

Statistikos kursiniai darbai (62 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Namų ūkio tyrimas

  Aprašomoji statistika. Diagramos. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariu. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Ar skiriasi vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos kaime ir mieste. Ar namų ūkio santaupos didėja. Regresinės analizės. Regresinė analizė Nr. 1. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumas. Regresinė analizė Nr. 2. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-29
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (4)

  32 variantas. Įvadas. Kursinio kintamieji. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Namų ūkio santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Charakteristikos, nusprendžiančios namų ūkių nelygybę: Lorenco kreivė ir Gini koeficientas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-04-14
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (8)

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Apibrėžimai. Kursiniame projekte panaudoti duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Hipotezių tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-09-25
 • Nusikaltimų statistinė analizė

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo statistika. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Nusikalstamumo rodikliai. Nusikaltimų statistinis tyrimas. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-21
 • Santuokos ir ištuokos Lietuvoje 1995-2005 metais

  Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Santuokų sudarymas ir tendencija. Ištuokų registravimas, jų padariniai. Statistiniai skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-09
 • SAS sistema. Mokėjimų už elektrą, atsižvelgiant į oro temperatūros kitimus, šeimos narių skaičių ir kitus papildomus duomenis, per 1991 – 2000 metus, statistinis tyrimas

  Įvadas. Mokėjimų už elektrą, atsižvelgiant į oro temperatūros kitimus, šeimos narių skaičių ir kitus papildomus duomenis, per 1991 – 2000 metus, statistinis tyrimas. Duomenų aprašymas ir išvedimas į ekraną (sakinys SET). Sakinys Merge. Sakinys Sort. Statistinė informacija. Dažnių skaičiavimas. Procedūra Format. Procedūra Tabulate. Procedūra Plot. Procedūra Chart. Koreliacijos tikrinimas. Procedūra Univariate. Procedūros Gchart ir Greply. Duomenų eksportavimas į Excel failą. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-30
 • Statistika (11)

  MS Excel byla. Namų ūkio dydis, įvertinti vieno namų ūkio nario išlaidų pasiskirstymą, ar skiriasi vieno namų ūkio nario išlaidos kaime ir mieste, kuri namų ūkio charakteristika geriausiai nusako šeimos pajamas, Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario, patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja, Džini koeficiento skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-02-23
 • Statistika: duomenų analizė, 6 uždaviniai

  Pirmos ir antros rūšies klaidų tyrimas (2-7.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Gynyba ir puolimas (2-15.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Kainų priklausomybė nuo mašinų darbo valandų (2-11.14). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų (2-12.15). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Naudojimasis autobusu (1-23.1b). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados 37 Ryšio stiprumo įvertinimas tarp gyventojų apklausos rezultatų (JAV, 1991*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados.
  Statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2009-04-07
 • Statistinė gyventojų analizė

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus kitimas. Gyventojų išsidėstymas. Gyventojų tautinė sudėtis. Gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių. Santuokos. Ištuokos. Gimstamumas. Mirtingumas. Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-26
 • Statistinis santuokų ir ištuokų tyrimas

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių struktūra. Santykinių dydžių koordinacija. Santykinių dydžių palyginimas. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai dinaminiai eilutės rodikliai. Absoliutaus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo arba mažėjimo tempas. Padidėjimo arba sumažėjimo tempas. Padidėjimo 1% absoliutinė reikšmė. Vidutiniai dinaminiai eilučių rodikliai. Vidutinis dinaminis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas arba sumažėjimas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-03-26
 • Statistinis tyrimas: nedarbo lygis (2)

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistikos informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykinių dydžių apskaičiavimas. Struktūros santykinio dydžio apskaičiavimas. Intensyvumo santykinio dydžio apskaičiavimas. Ekonominio augimo (išsivystymo) santykinio dydžio apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-05-18
 • Statistinių duomenų apdorojimas programa SPSS

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Santrauka. Tyrimo objektas. Statistika ir SPSS programa. Statistika ir SPSS programa. Populiariausių statistikos paketų vardai. Ekonominė dalis. SPSS programa Lietuvoje. Verslo uždavinių sprendimas naudojant SPSS programą. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Programų palyginimas. Įvairių programų, darbo trukmės ir tikslumo palyginimas, atliekant DSS analizę. SPSS programinės įrangos kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos akademinėms institucijoms. SPSS knygų kainos. SPSS vadovėlių kainos. Išvados ir pasiūlymai.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-15
 • Studentų pažangumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant studentų pažangumo statistinį tyrimą. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių dydžių skaičiavimas. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Studentų pažangumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Studentų pažangumo vidutinių dydžių skaičiavimas. Studentų pažangumo variacijos rodiklių matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Studentų pažangumo prognozavimas. Studentų pažangumo ir stipendijos dydžio tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-20
 • Šalies užimtumo statistinė analizė

  Įvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas. 1999-2003 m. užimtumo statistinė analizė. Struktūros santykinių dydžių skaičiavimas. Aritmetinis vidurkio skaičiavimas. Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Priedai (4).
  Statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-03
 • Šiaulių miesto gyventojų demografinės padėties įvertinimas

  Įvadas. Santrauka. Demografinės padėties samprata. Gyventojų skaičius Šiaulių mieste. Šiaulių miesto gyventojų kaita 2000-2005m. Gyventojų tankumas. Atskiros gyventojų grupės. Moterys ir vyrai. Pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Šiauliečių pasiskirstymas pagal tautybes. Gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Šiauliečių pasiskirstymas pagal gyvenamuosius rajonus. Šiauliečių išsilavinimas. Šiaulių miesto gyventojų užimtumas. Nedarbas. Summary. Priedai.
  Statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-11
 • Šiaulių miesto situacijos analizė

  Šiaulių miesto situacijos analizė. Charakteristika. Klimatas. Gyventojai. Demografija. Nusikalstamumas. Sveikata. Išsilavinimas. Pragyvenimas. Nedarbas. Investicijos. Žemės ūkis. Biudžetas. Šiaulių miesto parkai. Šiaulių miesto pramonė. Šiaulių miesto SSGG.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-02-10
 • Teisėtvarka ir teisingumas Lietuvoje

  Teisėsaugos institucijos. Sąvokos Lietuvos statistikos metraštyje. Nusikaltimai ir bylos. Baudžiamosios bylos. Civilinės bylos. Nusikaltimai. Pagal pasikėsinimo objektą. Pagal nusikaltimų rūšis. Nusikaltimų aukos. Nusikalstamumas Baltijos valstybėse. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-05-26
 • Ūkio statistika (6)

  Ūkio statistikos kursinis darbas. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Indeksai. Vienmatė regresija. Daugialypė regresija. Trendo moduliai. Slankų vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Palyginimo prognozės.
  Statistika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-04-29
 • Utenos apskrities visų ūkių grikių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie grikius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Grikių auginimo rezultatų statistinė analizė. Grikių derliaus statistinė analizė. Grikių plotų statistinė analizė. Grikių derlingumo statistinė analizė. Grikių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (6).
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-11-07
 • Uždavinių su išgyvenamumo duomenimis sprendimas panaudojant SAS

  Įžanga. Procedūros. Išgyvenamumo funkcijos Kaplano-Mejerio įvertiniai. Užduotis. Logranginis kriterijus ir Peto ir Peto’so apibendrintasis Vilkoksono kriterijus, skirti išgyvenamumo funkcijų palyginimui. Užduotis. Gompertz‘o ir tiesiškai eksponentinė pasiskirstymo funkcijos. Užduotis. Log-logistinės pasiskirstymo funkcijos parametrų vertinimas. Užduotis. Grafiniai metodai skirti išgyvenamumo skirstiniui parinkti. Užduotis. Suderinamumo kriterijai. Užduotis. Dvejų gama pasiskirstymo funkcijų palyginimas. Užduotis.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-04-01
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po