Šperos.lt > Statistika
"Facebook" tinklalapio draugų kavos gėrimo įpročiaiTTM apklausa (taikomųjų tyrimų metodologija). Įvadas. Kavos vartojimo teorinis pagrindas. Kava – žmogaus gyvenime. Kavos poveikis žmogaus organizmui. Facebook tinklalapio draugų kavos vartojimo įpročių tyrimas. Empirinio tyrimo metodologija. Respondentų socialinė - demografinė charakteristika. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Kavos vartojimo įpročių analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
2000 metų bulvių supirkimo iš visų ūkių koreliacinė-regresinė analizėĮvadas. Tyrimo tikslas. Problema. Veiksniai, nuo kurių priklauso vidutinė bulvių supirkimo, iš visų ūkių, kaina litais už toną. Analizė, naudojant visus duomenis. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo, iš visų Lietuvos rajonų ūkių, kaina, litais už toną, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Koreliacinė-regresinė analizė (pašalinus anomalines reikšmes). Koreliacinė matrica (pašalinus anomalines reikšmes. Spirmeno koeficientai. Porinės tiesinės regresijos parametrų apskaičiavimas, nenaudojant MKM. Daliniai koreliacijos koeficientai. Dauginės determinacijos koeficientas. Anomalinės reikšmės (jas pašalinus). Regresijos lygtis. Analizė, 18-os didžiausių Lietuvos rajonų, pagal darbingo amžiaus žmones. Duomenys. 2000 m. vidutinė bulvių supirkimo kaina, litais už toną, iš 18 didžiausių pagal darbingo amžiaus žmones, rajonų ūkių, pavaizduota grafiškai. Statistiniai rodikliai. Grupavimas. Koreliacinė-regresinė analizė (nepašalinus anomalinių reikšmių). Regresijos lygtis. Koreliacinė matrica (nepašalinus anomalinių reikšmių). Anomalinės reikšmės (jų nepašalinus). Išvados. Skaityti daugiau
Abiturientų specialybių pasirinkimo prioritetai ir priežastysĮvadas. Statistinių duomenų sisteminimas. Statistinių duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Albinas RimkaĮvadas. A. Rimkos gyvenimo kelias. A. Rimkos politinės pažiūros. A. Rimkos darbai statistikos srityje. A. Rimkos darbai demografijos srityje. A. Rimkos požiūris agrariniu klausimu. A. Rimka – universiteto profesorius. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Skaityti daugiau
Apimties ir kainų indeksaiPowerPoint pristatymas. Apimties ir kainų indeksai. Apimtis, kaina, vertė. Iš indeksų istorijos. Laspeyres ir Paasche kainų indeksai. Laspeyres ir Paasche indeksai. VKI. VKI svoriai. Infliacija. GKI. GKI svoriai. SKI. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksai. Skaityti daugiau
Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiuiĮžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apklausa: Kiek laiko ruošiate namų darbus ir kiek laiko skiriate laisvalaikiui (2)PowerPoint pristatymas. Įžanga. Surinkti duomenys. Iš abiejų klasių surinkti duomenys surašomi į dažnių lentelę. Grafinis duomenų vaizdavimas. Imties charakteristikų radimas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje statistinis tyrimas 2004-2007 metaisĮvadas. Tikslas - panaudojant statistines analizės metodus ištirti ir įvertinti asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje. Asmenų turinčių kompiuterį ir interneto prieigą statistinis tyrimas. Asmenys, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu santykiniai dydžiai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą vidutiniai rodikliai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą dinamikos eilutės. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą analitiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Baziniai ir grandininiai dinamikos eilutės analitiniai rodikliai: registruotų santuokų skaičius Alytaus apskrityje 2003-2009Absoliutinis pokytis. Išvados. Kitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempas. Išvados. Pakitimo tempo 1% absoliutinė reikšmė. Išvados. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai analizuojamu laikotarpiu. Vidutinis absoliutus pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis pokyčio tempas. Kitimo tempo vidurkį. Absoliutinių pokyčių vidurkį. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystė ir investicijosĮvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant nedarbo lygio statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Nedarbo lygio prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystės statistikos tyrimasBedarbystės statistikos tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Kaip nusikaltimai įtakoja bedarbystei? Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystės statistinis tyrimasAbsoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenų bazės statistinės analizės sistemaSummary. Įžanga. Bendroji dalis. Studentų duomenų bazių apžvalga. Statistikos programų paketų apžvalga. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenų bazė. Darbe sprendžiami uždaviniai. Tiriamoji dalis. Bendrojo priėmimo duomenų bazės analizė. "BenPri" – bendrojo priėmimo duomenų statistinės analizės programinė įranga. Sistemos struktūra. Sąsajos su vartotoju posistemė. Duomenų paruošimo statistinės analizės modeliams ir analizės posistemė. Bendrojo priėmimo duomenų statistinės analizės modeliai. Interaktyvus hierarchinės daugiamatės grafinės analizės modelis. Statistinių duomenų vaizdavimas Lietuvos administraciniame žemėlapyje. Dispersinės analizės modelis. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Benzino ir dyzelino kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimasĮvadas. 2005 vasario 2 d. – 2005 balandžio 27 d. Benzino A95A ir dyzelinio kuro kainos Lukoil degalinėje (Sodų g. 22). Benzino A95E kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados. Dyzelinio kuro kainų kitimo nustatymas ir apibūdinimas. Dinamikos analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
BiometrijaBiometrija. Kas yra biometrija. Objektai. Požymiai. Požymių tipai. Matuojamieji požymiai (matieji dydžiai). Skaičiuojamieji požymiai (skaitieji dydžiai). Atributiniai požymiai. Požymiai ir kategorijos. Pirminiai ir išvestiniai požymiai. Pirminiai požymiai. Išvestiniai požymiai. Tikslus ir apytikslis matavimas. Matavimo tikslumas ir skalės padala. Koks turi būti matavimo tikslumas? Visumos. Generalinė aibė. Generalinės aibės ribos. Imtis. Ėminys. Vienmatės ir daugiamatės imtys. Porinė imtis. Imties atranka. Imties ėmimas. Duomenys. Liekanos. Alternatyvinis skirstinys. Parametro p pasikliautinojo intervalo skaičiavimas. Dviejų imčių parametrų p lyginimas. Apie terminų bandinys, mėginys ir jiems artimų terminų vartojimą. Priedai (3). Binominis skirstinys. Geometrinis skirstinys. Puasono skirstinys. Neigiamas binominis (Paskalio) skirstinys. Dvipusis binominis kriterijus. Tradicinis reikšmingumo lygmenų interpretavimas. Reikšmingumo sritis ir reikšmingumo lygmuo. Reikšmingumo lygmens interpretavimas. Vienpusis binominis kriterijus. Imties ėmimas. GA neperiodinė – Periodinis imties ėmimas (PIĖ). GA struktūra žinoma. Grąžintinis imties ėmimas (GIĖ). Paklaidos. Normalusis skirstinys. Normaliųjų duomenų vidurkio pasikliautinasis intervalas. Normaliojo skirstinio dispersijos ir vidutinio kvadratinio nuokrypio pasikliautinieji intervalai. Vienmatės imties duomenų apdorojimas. Dvimatės imties grafinis atvaizdas. Imčių statistikos ir generalinių aibių parametrai. Terminai. Klasikinė tikimybės apskaičiavimo schema. Kombinatorinės formulės. Situacijų nagrinėjimas vartojant jungtukus ir bei arba. Variantų medis. Uždaviniai. Suderinami ir nesuderinami įvykiai. Skaityti daugiau
BiostatistikaBiologinės sistemos. Populiacijos. Ištisinis tyrimas. Pasirinktinis tyrimas. Skirtumas tarp statistikos ir imties parametro. Kintamieji ir jų rūšys. Atsitiktinis dydis. Vidurkiai. Moda. Mediana. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Imties duomenų pirminis sutvarkymas: statistinė ir variacinė eilutės. Koreliacinė analizė. Funkcinė priklausomybė. Statistinė priklausomybė. Skaityti daugiau
Bulvių veislių derlingumo tikrinimasVeislės A imčių dažnių lentelė. Veislės B imčių dažnių lentelė. Veislės C imčių dažnių lentelė. Veislės D imčių dažnių lentelė. Veislės A santykinių dažnių lentelė. Veislės B santykinių dažnių lentelė. Veislės C santykinių dažnių lentelė. Veislės D santykinių dažnių lentelė. Veislės A sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės B sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės C sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Veislės D sukauptųjų santykinių dažnių lentelė. Stulpelinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Stulpelinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės A santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės B santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės C santykinių dažnių diagrama. Skritulinė veislės D santykinių dažnių diagrama. Veislių A, B, C, D santykinių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D imčių dažnių lentelė. Veislių A, B, C, D histograma. Skaityti daugiau
Darbas su "Statistica"Savarankiški darbai. Užduotys. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. x2 skirstinys. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. t – kriterijus priklausomiems duomenims. t – kriterijus nepriklausomiems duomenims. χ2 kriterijus. Vieno faktoriaus metodas. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. Arima prognozavimo modelis. Skaityti daugiau
Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos statistinis įvertinimas (2)Įvadas. Sąvokos. Darbo rinkos samprata, pasiūla ir paklausa. Darbo išteklių rodikliai. Lietuvos darbo rinka. Analizė. Darbo jėgos paklausos analizė. Darbo jėgos pasiūlos analizė. Paklausiausios profesijos 2004 m. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio statistinis tyrimasSantykinių dydžių skaičiavimas. Vidurkių ir variacijų skaičiavimas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo indikatoriai. Skaityti daugiau
...