Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (14)

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių duomenų analizė. Mediana. Kokybinių duomenų analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados.
  Statistika, referatas(27 puslapiai)
  2009-11-17
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (3)

  Atsitiktinis dydis. Bankų produkcija. BVP gamybos metodu. BVP išlaidų metodu. BVP pajamų metodu. BVP vertinimas. Imtys. Gamybos sąskaita. Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Ką apima šalies skola užsieniui? Ką atlieka statistikos tarnybos? Ką atspindi tarpšakinio balanso vidinė matrica? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Ką duoda prognozavimas? Ką galima suskaičiuoti iš TB duomenų? Ką galima tirti RMSM-X modeliu? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Ką lygina Laspeyres'o kainų indeksas? Ką numato statistikos įstatymas? Ką nusako rodiklio trendas? Ką nusako Vartotojų kainų indekso procentinis pokytis per laiką? Ką parodo gamintojų kainų indeksas? Ką parodo Gini (Džini) koeficientas? Ką parodo laiko eilutės sezoninė komponentė? Ką parodo Laspeyres'o indekso svoris? Ką parodo Lorenzo kreivė? Ką parodo mokėjimų balansas? Ką parodo Paasche indekso svoris? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Ką parodo statybos kainų indeksas? Ką parodo vartotojų kainų indeksas? Ką reiškia neigiama koreliacija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Ką reiškia valstybės statistikos mokslinio savarankiškumo principas? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką rodo auksinės balanso taisyklės koeficientas? Ką rodo bendrasis pelningumas? Ką rodo kiekviena gyventojų kategorija? Ką rodo neutralumo principas? Ką rodo Oukeno koeficientas? Ką rodo pajamų apsaugos rodikliai? Ką rodo porinis koreliacijos koeficientas? Ką rodo skurstančiųjų lygis šalyje? Ką rodo žemų pajamų indeksas? Ką rodo žemų pajamų nuokrypis? Ką tiria ūkio statistika? Kada vieneto vertės indeksas nerodo kainų pokyčio? Kaip apibrėžiama santykinė skurdo riba? Kaip multiplikatyvų laiko eilutės modelį galime pervesti į adityvų? Kaip skirstomi ekonomiškai aktyvūs gyventojai? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kaip tikimybinėms imtims nusakoma kiekvieno objekto galimybė patekti į imtį? Kaip vadinama funkcija, kurios argumentai yra imties elementai? Kam lygi absoliuti skurdo riba? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kam lygi mediana? Kam lygi pagrindinio kapitalo grąža? Kam lygios disponuojamos pajamos? Kam lygios vartojimo išlaidos? Kam lygus darbo našumas? Kam lygus grynasis apyvartinis kapitalas? Kam lygus kapitalo rentabilumas? Kam lygus Laspeyres'o kainų indeksas? Kam lygus Paasche kainų indeksas? Kam naudinga darbo statistika? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Kam naudojama indeksų teorija? Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kam skirtas LAM modelis? Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Kapitalo sąskaita. Kas apsprendžia bendrosios pusiausvyros modelio esmę? Kas būdinga laiko eilutėms? Kas charakterizuoja atsitiktinio dydžio reikšmių išsibarstymą? Kas gali ruošti oficialią statistiką? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kas yra produkcija? Kas lemia valdymo funkciją? Kas parodoma TB antrame kvadrante? Kas parodoma TB trečiame kvadrante? Kas pilnai nusako atsitiktinį dydį? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Kas sudaro imtį? Kas sudaro laiko eilutės determinuotą komponentę? Kas sudaro populiaciją (generalinė aibė)? Kokia imtis yra reprezentatyvi? Kokia investicija laikoma tiesiogine užsienio investicija? Kokia nedarbo kaina? Kokia statistika naudojama hipotezėms apie vidurkių lygybę tikrinti? Kokia trendo funkcija nusako pastovų augimą ar mažėjimą? Kokia trendo funkcija nusako lėtėjantį augimą? Kokias reikšmes gali įgyti atsitiktinis dydis pasiskirstęs pagal binominį dėsnį? Kokias reikšmes gali įgyti koreliacijos koeficientas? Kokias reikšmes gali įgyti pasiskirstymo funkcija? Kokie gali būti parametrų įverčiai? Kokie gali būti sandoriai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie yra determinuotos komponentės vertinimo metodai? Kokie yra instituciniai vienetai? Kokie yra nelygybės rodikliai? Kokie yra teorinio vidurkio įverčiai? Kokie kriterijai taikomi parametrų įverčiams? Kokie laiko eilutės analizės etapai? Kokie laiko eilučių analizės tikslai? Kokie matai galimi agreguotoms prekėms? Kokie matai galimi vienai prekei? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Kokie metodai naudojami regresijos parametrų įverčiams gauti? Kokie metodai naudojami skirstinio parametrų įverčiams gauti? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie pagrindiniai kainų indeksų metodologiniai principai? Kokie pagrindinai valstybės statistikos organizavimo principai? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokios gali būti trendo funkcijos? Kokios galimos paklaidos taikant imčių metodus? Kokios yra finansinės įmonės? Kokios yra padėties abscisių ašyje charakteristikos? Kokios yra skurdo ribos? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Kokios sąskaitos sudaromos? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Kokiu principu pagrįstas MODAG modelis? Koks yra modos įvertis? Koks mokėjimų balansas tikslas? Koks namų ūkių biudžetų tyrimo objektas? Koks namų ūkių biudžeto tyrimo tikslas? Koks parametro įvertis yra efektyvus? Koks parametro įvertis yra nepaslinktas? Koks parametro įvertis yra pagristas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Kuo remiantis sudaromas mokėjimų balansas? Kuri laiko eilutės komponentė parodo kitimo tendenciją? Kuris iš duotų skirstinių yra diskretusis? Kuris iš dviejų laiko eilutės modelių bus geresnis? Kuris iš pateiktų modelių yra bendrosios pusiausvyros modelis? Kuris tikimybinis modelis tolydusis? Laiko eilučių modeliai. Nefinansinio sektoriaus produkcija. Nuo ko priklauso indekso konstravimas? Pagal ką nustatoma namų ūkio socialinė-ekonominė grupė? Pagal ką nustatomas namų ūkio tipas? Pagal ką nustatomas regresijos parametrų reikšmingumas? Pagal ką sprendžiama apie hipotezės teisingumą? Pagal ką vertinama įmonių finansinė būklė? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai? Pajamų formavimo sąskaita parodo? Statistinę informaciją gali rengti. Statistinės informacijos šaltiniai. Statistinis identifikavimas. Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Ūkio statistika.
  Statistika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-28
 • Ūkio statistika ir ekonomika

  Ką tiria ūkio statistika? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Kas lemia valdymo funkciją? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? 37. Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita. Kas yra produkcija? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Kaip skirstomas turtas (aktyvai)? Kokios yra finansinės įmonės? Pajamų formavimo sąskaita. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. Kam naudinga darbo statistika? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Absoliuti skurdo riba. Žemų pajamų nuokrypis. Kapitalo rentabilumas. Žemų pajamų indeksas. Mokėjimo balanso tikslas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Bendrosios pusiausvyros modelis.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2005-08-30
 • Utenos apskrities visų ūkių grikių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie grikius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Grikių auginimo rezultatų statistinė analizė. Grikių derliaus statistinė analizė. Grikių plotų statistinė analizė. Grikių derlingumo statistinė analizė. Grikių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (6).
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-11-07
 • Uždavinių su išgyvenamumo duomenimis sprendimas panaudojant SAS

  Įžanga. Procedūros. Išgyvenamumo funkcijos Kaplano-Mejerio įvertiniai. Užduotis. Logranginis kriterijus ir Peto ir Peto’so apibendrintasis Vilkoksono kriterijus, skirti išgyvenamumo funkcijų palyginimui. Užduotis. Gompertz‘o ir tiesiškai eksponentinė pasiskirstymo funkcijos. Užduotis. Log-logistinės pasiskirstymo funkcijos parametrų vertinimas. Užduotis. Grafiniai metodai skirti išgyvenamumo skirstiniui parinkti. Užduotis. Suderinamumo kriterijai. Užduotis. Dvejų gama pasiskirstymo funkcijų palyginimas. Užduotis.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-04-01
 • Užimtumas pramonėje

  Užimtumo pramonėje statistinis tyrimas. Įvadas. Statistinės lentelės. Santykiniai dažniai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Sektorinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Dinamikos eilutės rodikliai. Duomenų sklaidos charakteristika. Prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2006-09-22
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas

  Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užsienio investicijų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užsienio investicijų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Užsienio investicijų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas naudojant trendą. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimo rezultatai. Prognozavimo paklaida. Pagrindinių (daugiausiai investavusių) šalių investuotojų dinamikos rodikliai. Danija. Švedija. Vokietija. Estija. JAV. Išvados.
  Statistika, namų darbas(23 puslapiai)
  2005-10-23
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Dėstymas. Variacinė eilutė. Pagrindiniai imties parametrai. Imties empirinis vidurkis. Imties dispersija. Imties vidutinis kvadratinis nuokrypis. Intervalinė statistinė lentelė. Grafinis vaizdavimas. Santykinių dažnių stulpelinė diagrama. Vidurkis pagal sugrupuotus duomenis. Dispersija pagal sugrupuotus duomenis. Standartinis nuokrypis pagal sugrupuotus duomenis. Pasikliautinieji intervalai. Dinamikos eilutė. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Tiesinė regresija. Prognozė pagal lygtį. Koreliacija. Empirinis (imties) koreliacijos koeficientas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Valstybės statistikos organizacija

  Įvadas. Valstybes statistikos organizavimas. Statistikos funkcijos valstybėje. Valstybės statistikos uždaviniai.
  Statistika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-01-11
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įvaikinimo statistiniai duomenys

  Įvadas. Įvaikinimas – ypatinga gyvenimo forma. Realiai galimų įvaikinti vaikų apskaita. Absoliutus lygio padidėjimas. Didėjimo tempas. Aritmetinis vidurkis. Moda 9 Mediana. Sklaidos rodikliai. Sklaidos plotis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Įvaikinimas Lietuvos respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje, ir užsieniečiams. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-18
 • Variacijos rodikliai

  Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nukrypimas. Paprastasis vidutinis tiesinis nukrypimas. Svertinis vidutinis tiesinis nukrypimas. Dispersija. Paprastoji dispersija. Svertinė dispersija. Vidutinis kvadratinis nukrypimas. Paprastasis vidutinis kvadratinis nukrypimas. Svertinis vidutinis kvadratinis nukrypimas. Variacijos koeficientai.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti 2 pasirinktus požymius iš vartotojo krepšelio. Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas. Vartotojo krepšelio statistinio tyrimo rodiklių analizė. Santykinių dydžių analizė. Vidurkiu analize. Variacijos rodiklių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2010-04-02
 • Vartotojų poreikis aukštos kokybės burnos higienos priemonei-dantų pastai

  Statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas išsiaiškinti kokie yra burnos higienos priemonės – dantų pastos - vartotojų poreikiai. Aprašomoji statistika. Kiekybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamasis požymis - lytis. Antrasis tiriamas požymis yra amžius. Trečiasis nagrinėjamas požymis – šeimyninė padėtis. Ketvirtasis – turimi vaikai. Penktasis – socialinė padėtis. Šeštasis požymis – pajamos. Septintasis nagrinėjamas požymis yra kriterijai, renkantis dantų pastą. Aštuntasis požymis tiria dantų pastos. naudojimo dažnumą. Devintasis – Brangesnė dantų pasta – geresnė kokybė? Dešimtasis - populiariausia dantų pasta. Vienuoliktasis požymis – kokybė. Dvyliktasis požymis – išleidžiamos lėšos dantų pastai. Paskutinysis požymis –produkto įsigijimo vieta. Kiekybinių duomenų analizė. Pirsono χ2 (Chi-square) kriterijaus taikymas. Koreliacinė analizė. Hipotezės tikrinimas naudojant Pirsono koreliacijos koeficientą. Regresijos lygtis. Hipotezės tikrinimas naudojant Spearmen koreliacijos koeficientą. Pajamų kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Išvados.
  Statistika, tyrimas(34 puslapiai)
  2011-03-29
 • VB-3/5 svetainės lankytojų statistinis tyrimas, atliktas naudojant ARIMA modelį

  Įvadas. VB-3/5 svetainės lankytojų statistinis tyrimas, atliktas naudojant ARIMA modelį. Preliminari eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Gautos prognozės palyginimas su realiais duomenimis. Preliminari eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Heteroskedastijos įvertinimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficientas. Goldfeldo-Kvandto testas. Laiko eilutės vidurkio stacionarumas. Vidurkių palyginimo metodas. Serijų testas įvedant medianą. Didėjančių ir mažėjančių serijų testas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(29 puslapiai)
  2006-03-03
 • Veiklos statistinė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Veiklos rodiklių dinaminė analizė. Pagamintos produkcijos kitimas 2003 m. – 2005 m. Bendrųjų pajamų kitimas 2003 m. – 2005 m. Sąnaudų kitimas 2003 m. – 2005 m. Grynojo pelno kitimas 2003 m. – 2005 m. Ekstrapoliacija. Indeksai ir jų skaičiavimas. Produkcijos kainų dinamika. Koreliacinio ryšio stiprumo nustatymas. Išvados.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-29
 • Verslo statistika

  Statistikos objektas ir samprata. Tikimybė. Atsitiktinis dydis. Atsitiktiniu dydžiu pasiskirstymas/skirstinys. Pagrindinės sąvokos. Statistinio tyrimo planavimas ir organizavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo metodai. Statistinio tyrimo etapai. Atranka. Atranka. Imčių sudarymo būdai. Imčių derinimo būdai. Aprašomoji statistika. Įvadinės pastabos. Dažnių lentelės. Dažnių lentelės. Grupuotieji duomenys. Grupuotieji duomenys. Dažnių skirstinio grafikai. Dažnių daugiakampis/poligonas. Sukauptųjų dažnių laužte. Histograma. Grafinis duomenų vaizdavimas. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvantiniai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Variacijos koeficientas. Variacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Pasikliautinieji intervalai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio nustatymas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Hipotezių tikrinimo įvadas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Parametrinių hipotezių tikrinimo atvejai. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Suderinamumo tikrinimas. Suderinamumo tikrinimo schema. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Požymių nepriklausomumo tikrinimo pavyzdys. Susijusių požymių lentelė. Požymių nepriklausomumo tikrinimo schema. Maknemaro kriterijus. Priklausomų požymių dažniai. Hipotezės tikrinimas. Regresinė analizė. Regresijos tiesės. Tiesinė regresija. Tiesinės regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Logistinė regresija. Logistinės regresijos modelis. Galimybė/Tikimybių santykis.
  Statistika, špera(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Vidutinės gyvenimo trukmės statistinė analizė

  Tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė 1990 – 2002m. Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Plotis. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Laiko eilutė. Prognozavimas.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-16
 • Vidutinės Valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio priklausomybės tyrimas pagal pensijų rūšis (1998-2003)

  Įvadas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Multikolinearumas. Y Stacionarumas. Y Išskirtys. Išvados.
  Statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2006-03-14
 • Vienmatė tiesinė regresija

  Regresijos modelio samprata. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Uždavinys. Sudaryti regresijos modelį. Pavaizduoti grafinį išdėstymą. Apskaičiuoti koreliacijos koeficientą. Patikrinti koreliacijos koeficiento reikšmingumą. Apskaičiuoti regresijos lygties koeficientus. Patikrinti regresijos lygties koeficiento b reikšmingumą. Apskaičiuoti determinacijos koeficientą. Išvada.
  Statistika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-04
 • Vieno kambario senos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizė

  Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematiniu statistiniu metodu. Taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nukrypimas. Patikimumo intervalo nustatymas. Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Veiksniai, lemiantys butų pardavimo kainas. Vieno kambari0 senos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Vilniuje matematinė statistinė analizė. Standartinio nukrypimo skaičiavimas ir patikimumo intervalo nustatymas Stjudento pasiskirstymo pagalba. Regresinė ir koreliacinė analizės. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2006-11-29
Puslapyje rodyti po