Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: prekių importas

  Prekių importas. Prekių importo variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė ir prognozavimas. Prekių eksportas. Statistinių dydžių tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2012-03-05
 • Statistinis tyrimas: specialistų paklausa

  Specialistų paklausos statistinis tyrimas. Įvadas. Dėstymas. Pagrindinių formulių aptarimas sudarant dinamikos eilutę. Pateikiu duomenis, su kuriais bus atliekami veiksmai. Sudarysiu dinamikos eilutę. Padidėjimas (∆y). Didėjimo tempas (Td,%). Padidėjimo tempas (Tp,%). Padidėjimo tempo (Tp,%) absoliuti reikšmė (∆1%). Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Grafinis duomenų vaizdavimas. Prognozė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-08
 • Statistinis tyrimas: užimtų gyventojų išsilavinimas pagal lytį

  Įvadas. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo principai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų grupavimas. Grupių (intervalų) sudarymas. Grupavimų rūšys. Antrinis grupavimas. Absoliutiniai dydžiai ir jų pagrindinės rūšys. Santykiniai dydžiai ir jų rūšys. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų analitiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Indeksai. Išvada.
  Statistika, tyrimas(26 puslapiai)
  2006-12-01
 • Statistinis tyrimas: užsienio prekyba

  Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų grupavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Praktinė dalis. Užsienio prekybos statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Ekonominio augimo santykiniai dydžiai. Užsienio prekybos variacijos matavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užsienio prekybos prognozavimas. Išvados
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-09-27
 • Statistinis tyrimas: veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos Respublikoje (LR) metų pabaigoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas, išsiaiškinti, kaip 2004-2008 metais laikotarpį keitėsi veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Lietuvos Respublikoje. Pirminės lentelės: Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius LR metų pabaigoje, Vidutinis metinis gyventojų skaičius Lietuvos Respublikoje (LR). Santykiniai dydžiai. Struktūros santykinis dydis. Intensyvumo santykinis dydis. Palyginimo santykinis dydis. Ekonominio išsivystymo santykinis dydis. Išvados. Vidurkiai ir variacijos rodikliai. Vidurkis: Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2004-2008 metų vidurkis. Mediana. Variacija. Išvados. Dinamikos eilutės. Baziniai ir grandininiai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Statistinis tyrimas: vidutinė senatvės pensija

  Įvadas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykinai dydžiai. Struktūros santykinai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidutinės senatvės pensijos variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas naudojant trendą. Vidutinės senatvės pensijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: vieno mėnesio namų ūkio išlaidos

  Namų ūkio tipas. Vieno mėnesio keturių asmenų šeimos namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Namų darbo užduotis. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Išlaidų ribų apskaičiavimas visiems matams su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-13
 • Statistinis tyrimas: viešųjų maitinimo įmonių situacija Klaipėdos regione

  Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Anketa. Įvairios charakteristikos: dažnių lentelės, padėties ir sklaidos charakteristikos, grafikai. Koreliacinis laukas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Statistinis tyrimas: Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentų mokymosi trukmės apklausos duomenys

  Darbo tikslas: išsiaiškinti, kiek vidutiniškai laiko Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentai vidutiniškai skiria: darbui kompiuteriu, mokymosi tikslams, savarankiškam studijavimui, laboratorinio darbo ataskaitos ruošimui, referato rašymui, pasiruošti kontroliniam darbui, skaitykloje ieškodami ir konspektuodami informacija, paskaitom pasiruosti, ieškodami informacijos šaltinių internete, pasiruošti egzaminui.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Statistinis tyrimas: visuomeninio transporto paslaugų kokybė

  Įvadas. Darbo objektas: Visuomeninio transporto teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Darbo tikslas: sužinoti kokia yra gyventojų nuomonė apie visuomeninio transporto teikiamas paslaugas bei jų kokybę ir apibendrinti viską, kas su tuo susiję: viešojo transporto prieinamumą, patogumą, iškylančias problemas. Dėstymas. Problema: Prieinamas miesto transportas. Tyrimo metodologija. Anketos klausimai. Anketa. Tyrimo rezultatai. Apklaustųjų lytis. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Ar naudojatės visuomeninio transporto teikiamomis paslaugomis? Kaip dažnai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokiu tikslu dažniausiai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokias visuomeninio transporto priemones renkatės dažniausiai? Kodėl naudojatės būtent šitomis visuomeninio transporto priemonėmis? Ar Jus tenkina visuomeninio transporto teikiamos paslaugos? Nepatogumai iškylantys naudojantis visuomeninio transporto paslaugomis. Kaip manote, kas nulemia visuomeninio transporto paslaugų kokybę? Ar saugu važinėti visuomeniniu transportu? Ar Jums užtenka informacijos apie visuomeninio transporto tvarkaraščius? Ar Jūsų manymu turėtų būti kuriamos ir populiarinamos geresnės keleivių informavimo paslaugos? Ar ką nors girdėjote apie elektroninio bilieto įdiegimą? Visuomeninio transporto prieinamumas. Jei dažniau važinėjate nuosavu automobiliu nei visuomeniniu transportu, nurodykite pagrindinę priežastį? Koks turėtų būti visuomeninis transportas, kad jis taptų populiaresnis? Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2008-06-20
 • Statistinis vidurkis

  Aritmetinis vidurkis. Paprastasis aritmetinis vidurkis. Svertinis aritmetinis vidurkis. Harmoninis vidurkis. Paprastasis harmoninis vidurkis. Svertinis harmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Paprastasis kvadratinis vidurkis. Svertinis kvadratinis vidurkis. Geometrinis vidurkis.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Statistinių dydžių skaičiavimas

  Statistinių duomenų grupavimas. Grupavimo rūšys. Grupavimo požymiai ir intervalai statistinės lentelės Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai (indikatoriai). Dinamikos eilučių prognozavimas. Individualieji indeksai. Išvados.
  Statistika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-21
 • Statistinių duomenų analizė

  Vaikai pagal amžiaus grupes Lietuvoje 2007 metų pradžioje. Santykinių dažnių (fi) apskaičiavimas. Intervalų centrų apskaičiavimas. Pasiskirstymo padėties charakteristikos (vidurkiai). Aritmetinis vidurkis. Moda. Mediana. Kvartiliai. Deciliai. Sklaidos rodikliai. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Sklaidos plotis. Kvartilinis plotis. Dispersija. Variacijos. Koeficientas. Kvartilinis variacijos koeficientas. Asimetrijos įvertinimas. Dispersijų sudėties taisyklės įrodymas. Įrodymas. Skirstinio momentai ir jų priklausomybė. Centrinių ir pradinių momentų priklausomybė. Požymių koncentracijos rodikliai. Išvada.
  Statistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-08
 • Statistinių duomenų analizė: ką veikia mokiniai laisvalaikiu

  Tema: Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Mediana. Merginos. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skritulinė diagrama. Taškinė. Vaikinai. Variacinė eilutė. Mažiausias imties duomuo. Didžiausias imties duomuo. Imties plotis. Dažnių lentelė. Diagrama. Daugiakampis. Skrituline diagrama. Taškinė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-02-07
 • Statistinių duomenų analizė: kiek valandų per dieną aštuntokai skiria fizinei veiklai

  Darbo tikslas. Apklausos rezultatai. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Intervalas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Skritulinė diagrama. Išvada.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-29
 • Statistinių duomenų analizė: Vilniaus kolegija

  Vilniaus kolegijos statistinių duomenų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: Vilniaus kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Kolegijos statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Trumpas nagrinėjamo statistinio vieneto pristatymas. Trumpas atlikto stebėjimo aprašymas: stebėjimo forma, rūšis, būdas, statistinė visuma, imties sudarymo būdas. Analizė. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-15
 • Statistinių duomenų apdorojimas programa SPSS

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Santrauka. Tyrimo objektas. Statistika ir SPSS programa. Statistika ir SPSS programa. Populiariausių statistikos paketų vardai. Ekonominė dalis. SPSS programa Lietuvoje. Verslo uždavinių sprendimas naudojant SPSS programą. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Programų palyginimas. Įvairių programų, darbo trukmės ir tikslumo palyginimas, atliekant DSS analizę. SPSS programinės įrangos kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos. SPSS programinės įrangos atnaujinimų kainos akademinėms institucijoms. SPSS knygų kainos. SPSS vadovėlių kainos. Išvados ir pasiūlymai.
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-15
 • Statistinių duomenų grupavimas

  Ms Excel byla. 1. Duotas gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyventojų kiekvienoje iš Lietuvos savivaldybių bei apskrityse. Sudarykite rodiklio reikšmių variacines eilutes (atskirai miestų savivaldybėms, rajonų savivaldybėms ir apskritims). Užrašykite tris taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. Pavaizduokite gydytojų skaičių miestų savivaldybėse diagrama. Tinkamai pasirinkite diagramos tipą. 2. Savivaldybėje buvo fiksuojamas į priėmimo skyrių besikreipiančių asmenų išsilavinimas. Sudarykite dažnių lentelę. Lentelės formą sugalvokite patys. Sudarykite santykinių dažnių (procentais) lentelę. Duomenis pavaizduokite skrituline diagrama. Duomenis pavaizduokite stulpelių diagrama. Užrašykite du taisyklingus sakinius interpretuodami gautus duomenis. 3. Sudarykite nedidelę anketą savo pasirinkta tema (5 požymiai- klausimai: vienas požymis matuojamas intervalų, du - rangų, du - pavadinimų skalėse). Vienoje anketoje - kodavimo lape surašykite pasirenkamų atsakymų kodus. Apklauskite tris savo draugus. Sudarykite anketavimo duomenų matricą, joje surašykite trijų respondentų duomenis. 4. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami statistinę funkciją COUNTIF, sudarykite kintamojo AMZIUS dažnių lentelę. sudarykite kintamojo AMZIUS santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Sudarykite kintamojo AMZIUS sukauptųjų santykinių dažnių lentelę. Duomenis pavaizduokite diagrama. Kiekvienos lentelės duomenis interpretuokite (užrašykite vieną sakinį). 5. Duota duomenų matrica. Klausimai ir kodavimas pateikiami šio dokumento lape Anketa. Naudodami komandą "PivotTable..." sudarykite dažnių ir santykinių dažnių lenteles, kuriuose būtų pateikiamas atsakymas į šiuos tyriminius klausimus: Kaip pasiskirstę respondentai pagal lytį? Kaip pasiskirstę respondentai pagal išsilavinimą?Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingų lyčių respondentai? Kaip į 11 klausimą apie gyvenimo pokyčius (JUSUGYV) atsakė skirtingo išsilavinimo respondentai?
  Statistika, laboratorinis darbas(51 puslapis)
  2007-06-16
 • Statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė: AB "TEO LT"

  AB "Teo lt"istorija, teikiamos paslaugos, vizija, misija. Įmonės statistiniai duomenys. Pagrindiniai finansų rodikliai 2006-2008 metais. Pagrindiniai veiklos rodikliai 2005–2009 metais. Rinkos pajamų pokytis 2007-2008 metais. TEO elektroninių ryšių rinkos dalys pagal 2008 metų ketvirtojo ketvirčio pajamas. 2008 metų TEO įmonių grupės investicijos. Darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys susiję su AB "Teo lt" veikla. Viešieji fiksuoto ir judriojo telefono ryšio tinklai 2006-2009 metais. Pokalbių trukmė, kai skambina abonentai 2007-2009 meyais. Išsiųstų žinučių skaičius 2006-2009 metais. Pagrindinių telefono tinklo linijų skaičius butuose 2005-2008 metais. Statistinių duomenų išvados. Eurostato duomenys susiję su TEO LT veikla. Eurostato statistinių duomenų išvados. Statistinis stebėjimas. AB "TEO LT" statistinių duomenų analizė. Dinamikos eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Pasiskirstymo eilutės rodiklių skaičiavimas. Išvados. Koreliacinio ryšio stiprumo koeficiento skaičiavimas. Bendros išvados apie nagrinėjamos įmonės veiklą.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2011-06-27
 • Statistinių duomenų sisteminimas ir analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: surinkti statistinius duomenis, juos apdoroti ir išanalizuoti. Statistikos departamento duomenų apie emigrantus 2009 m. Sisteminimas. Vidutinių charakteristikų skaičiavimas. Vidurkis. Moda. Mediana. Pirmas kvartilis. Trečias kvartilis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Sklaidos koeficientas. Asimetrija. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-06-23
Puslapyje rodyti po