Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Degalų kainų kitimas 2006 spalio ir lapkričio mėnesiais

  Degalų kainų stebėjimas 4 degalinėse ir jų kainų apskaičiavimas įvairiais statistiniais metodais. Įvadas. Pradiniai duomenys. Dinamikos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Aritmetinis svertinis vidurkis. Moda. Mediana. Išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-01
 • Demografinė analizė: Švenčionių rajonas

  Įvadas. Gimstamumas. 2000 metų gimstamumo suvestinė. Mirtingumas. 2000 metų mirčių suvestinė. Gyventojų amžiaus struktūros analizė. Seno amžiaus rajono gyventojų struktūros dinamika. Migracija. Darbo rinka.
  Statistika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-25
 • Demografinė senėjimo padėtis tarp miesto ir kaimo

  Demografinė senėjimo padėtis tarp miesto ir kaimo. Lietuvių gyventojų senėjimas.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-09
 • Demografinių procesų pokyčiai Lietuvos kaime

  Įvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8).
  Statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2006-10-20
 • Diagramos

  Apklaustųjų asmenų lytis. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar turite mobilųjį telefoną? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kiek laiko naudojatės mobiliaisiais telefonais? Imtis (metais). Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar manote, kad mobilusis telefonas yra būtinas? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokiu ryšio tinklu naudojatės. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokios firmos gaminys yra tavo mobilusis telefonas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2005-03-07
 • Dinamikos eilučių taikymas

  Statistika. Statistikos metodas. Dinamikos eilučių samprata. Dinamikos eilučių sudarymo taisyklės, eilučių rūšys. Analitinių dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-21
 • Dinamikos eilutės

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Dinamikos eilutės ir teisingo jų sudarymo taisyklės. Dinamikos eilučių rūšys. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išskaidymas į komponentes. Adityvusis ir multiplikatyvusis modeliai. Trendo nustatymas. Sezoniškumo tyrimai. Prognozavimas.
  Statistika, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-02-22
 • Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Benzino E-95 ir Dyzelio vasario-kovo-balandžio mėnesių kainos. Benzino E-95 kainų kitimo grafikas. Benzino E-95 kainų kitimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-31
 • Dinamikos eilutės analizė

  Lentelė. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai kitimo rodikliai. Išvados.
  Statistika, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-03-09
 • Dinamikos eilutės rodikliai

  Formulės. Dinamikos eilutės rodikliai analitiniai. Apibendrinamieji rodikliai. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija. Indeksai. Individualieji. Agregatiniai. Bendrieji. Vidurkiniai. Vidutinio lygio indeksai. Absoliutus vidutinio lygio pokytis. Tiesės lygtis. Antrojo laipsnio parabolės lygtis. Empirinis koreliacijos santykis. Empirinis determinacijos santykis. Teorinis koreliacijos santykis (koreliacijos indeksas). Teorinis determinacijos santykis. Kiekybinių požymių sąsajos stiprumo įvertinimas. Žmogaus socialinės raidos indekso apskaičiavimas. Dinamikos eilučių koreliacija ir autokoreliacija.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-05
 • Dirbančiųjų amžiaus statistinis tyrimas

  Įvadas. Analitinė dalis. Tyrimo metodika ir rezultatai. 1998 metų tyrimas. 1999 metų tyrimas. 2000 metų tyrimas. 2001 metų tyrimas. 2002 metų tyrimas. 2003 metų tyrimas. 1998 – 2003 metų palyginimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Dispersijų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti dispersijos analizę. Duomenų rinkimo principai. Skaitinių statistinių metodų samprata. Dispersinė analizė. Dispersinės analizės paskirtis. Vidurkiai. Dispersija. Vidurkių ir dispersijų savybės. Dispersijų analizės metodologija. Išvados.
  Statistika, referatas(12 puslapių)
  2010-05-14
 • Dispersinė analizė

  Dispersinė analizė. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Sheffe metodas. Dvifaktorinė dispersinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Duomenų analizė

  Duomenų analizės uždavinys (1-7.7). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-11.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-12.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-16.3c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-18.2). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (Fishcatch*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-20.2c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados.
  Statistika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-12-22
 • Duomenų apdorojimas statistiniais metodais

  Statistiniai duomenų apdorojimai. Duomenų apdorojimas statistiniais metodais. Statistikos metodas. Statistinės analizės tikslas. Aprašomoji statistika. Anketos klausimo duomenų pristatymas. Dažniausiai pasitaikančios reikšmės (vertės) pristatymas. Vidurinės reikšmės (vertės) pristatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė faktorinė analizė. Faktorinė subjektyvių kliūčių siekiant profesinės karjeros vertinimo analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-05-13
 • Duomenų grupavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti duomenų grupavimą. Statistinis grupavimas. Struktūrinis grupavimas. Tipologinis grupavimas. Analitinis grupavimas. Paprastasis ir kombinuotasis grupavimai. Antrinis grupavimas. Išvados.
  Statistika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-05
 • Ekonometrija

  Pratarmė. Ekonometrijos samprata. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija. Modelio samprata. Modelių ir metodų taikymas įmonės veikloje. Struktūrinis sistemos modelis. Kas yra ekonometrija? Ekonometrijos metodologija. Tipinės ekonomikos funkcijos. Kaštų funkcija. Gamybos funkcija. Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Daugiamačio regresijos modelio samprata. Daugiamatės regresijos lygties optimalaus dydžio nustatymas. Daugiamatis tiesinės regresijos modelis. Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Tiesinio trendo modeliai. Sezoninio trendo modeliai. Ilgalaikė prognozė. Tiesinės regresijos modeliai. Transformuoti tiesinės regresijos modeliai. Literatūra (15).
  Statistika, konspektas(45 puslapiai)
  2005-11-06
 • Ekonometrija (10)

  4 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimo schema. Ribinė analizė. Ribinės sąnaudos. Ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas. Elastingumas. Skaitmeninis lygčių sprendimas. Atkarpos dalinimo pusiau metodas. Stygų (kirstinių) metodas. Niutono metodas. Parametrų paieška Excel. Skaitmeninis minimizavimo uždavinio sprendimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(36 puslapiai)
  2009-06-17
 • Ekonometrija (14)

  Ekonometrija. Ekonometrijos tikslai. Modelių tipai. Kintamųjų tipai. Atsitiktinis dydis, jo pasiskirstymo dėsnis. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos. Teorinis vidurkis. Moda. Kvantiliai. Mediana. Atsitiktinio dydžio išsibarstymo (sklaidos) charakteristikos. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Asimetrijos koeficientas. Akscesas. Vidutinė kvadratinė paklaida. Binominis skirstinys. Hipergeometrinis skirstinys. Puasono skirstinys. Neigiamas binominis skirstinys. Normalusis skirstinys. Čebyševo nelygybė. Lognormalusis skirstinys. Stjudento skirstinys. Eksponentinis skirstinys. Gyvenimo testas. Pareto skirstinys. Įverčiai. Taškiniai įverčiai. Teorinio vidurkio MX įverčiai. Intervaliniai įverčiai. Statistinė hipotezė. Vidurkių palyginimo hipotezės. Dviejų normaliųjų dydžių dispersijų palyginimas. Neparametrinės hipotezės. Vilkoksono kriterijus. Dispersinė analizė. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Sheffe metodas. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Atsitiktinių dydžių ryšys. Pagrindiniai ryšių tarp kiekybinių rodiklių tipai. Koreliacinė analizė. Analizės etapai. Tyrimo metodai. Laiko eilutės struktūra. Modelių tipai. Vertinimo metodai. Vertinimo eiga. Trendų pavyzdžiai. Taikomieji makroekonominiai modeliai. Jų panašumai ir skirtumai, privalumai ir trūkumai. Lam modelis. Kosmos modelis. Bok97 modelis.
  Statistika, konspektas(50 puslapių)
  2010-04-19
 • Ekonometrija (16)

  Ekonometrijos laboratorinių darbų ataskaita. Savarankiškas darbas NR.1. 1 Užduotis. Užduotis: Sugalvoti situaciją statistinei apklausai ar tyrimui. Sprendimas. 2Duomenų rinkimas. Dažnių lentelės. Histograma. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Ūselinė diagrama. Savarankiškas darbas NR.1. 2-užduotis. Užduotis - Grafikų brėžimas su STATISTICA. Stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Ūselinė diagrama. Grafikų brėžimas su EXCEL. Antroji darbo užduoties dalis. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Savarankiškas darbas NR. 2. 1 Užduotis. Vidurkio intervalinis įvertinimas. 2 Užduotis. Nepriklausomi kintamieji. Priklausomi kintamieji. 3 Užduotis. Eksponentinio glodinimo metodas.
  Statistika, laboratorinis darbas(40 puslapių)
  2010-11-04
Puslapyje rodyti po