Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Namų ūkio tyrimas

  Aprašomoji statistika. Diagramos. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariu. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Ar skiriasi vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos kaime ir mieste. Ar namų ūkio santaupos didėja. Regresinės analizės. Regresinė analizė Nr. 1. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumas. Regresinė analizė Nr. 2. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-29
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (10)

  Įvadas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkiai pagal galvos pajamų šaltinius. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos lytį. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos socialinę-ekonominę grupę. Namų ūkių galvos išsimokslinimas. Namų ūkių pasiskirstymas pagal galvos amžių. Namų ūkiai mieste ir kaime. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristika. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Lorenco kreivė. Regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Regresinis modelis. Išvada. Priedai(2).
  Statistika, namų darbas(32 puslapiai)
  2008-01-03
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (11)

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Statistinių duomenų analizė. Išlaidų regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-03-15
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (12)

  Įvadas. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkių charakteristika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – gini koeficientas. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė–Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos didėja ar mažėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas.
  Statistika, referatas(30 puslapių)
  2008-06-19
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (4)

  32 variantas. Įvadas. Kursinio kintamieji. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Namų ūkio santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Charakteristikos, nusprendžiančios namų ūkių nelygybę: Lorenco kreivė ir Gini koeficientas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-04-14
 • Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (8)

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Apibrėžimai. Kursiniame projekte panaudoti duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Hipotezių tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Regresinė analizė. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-09-25
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais

  Namų ūkių biudžetų tyrimas 2004 metais. Vidutinės mėnesinės namų ūkių vartojimo išlaidos pagal gyvenamąją vietą. Dažnių lentelė. Diagrama. Mediana. Sklaidos charakteristika. Tiesinis(absoliutus nuokrypis). Koreliacija ir regresija.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-04
 • Namų ūkių tyrimas

  Įvadas. Namų ūkio aprašomoji statistika. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išlaidų prikaklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados.
  Statistika, referatas(17 puslapių)
  2008-02-26
 • Namų ūkių tyrimas (2)

  Įvadas. Vartojamos sąvokos. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išvados.
  Statistika, referatas(18 puslapių)
  2008-05-14
 • Natūralios gyventojų kaitos įvertinimas Šilalės rajone

  Įvadas. Tikslas: nustatyti natūralios gyventojų kaitos rodiklių pokyčius, per paskutiniuosius penkis metus Tauragės apskrityje, Šilalės, Tauragės, Jurbarko rajonuose. Uždaviniai. Metodika. Gimstamumo rodiklis. Mirtingumo rodiklis. Natūralusis gyventojų prieaugio rodiklis. Rezultatai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-19
 • Natūralus gyventojų judėjimas Lietuvoje

  Sąvokos ir rodikliai apibūdinantys natūralaus gyventojų skaičiaus judėjimą. Gyventojų natūralaus judėjimo priežastis atspindinti diagrama. Metai 1940 – 2004. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvoje. Natūralaus gyventojų prieaugio rodikliai mieste ir kaime 1950m - 2004m. Duomenys pateikiami juos atspindinčioje diagramoje, išryškinant kritinius pokyčių taškus, atliekant priežasčių analizę. Natūralus gyventojų prieaugio pasiskirstymas savivaldybėse. Gimstamumas. Analizė savivaldybėmis. Mirtingumas. Analizė savivaldybėmis. Mirtingumas pagal priežastis. Diagrama. Pagrindinių skirtumų tarp moterų ir vyrų mirtingumo priežasčių analizė.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-06
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Nedarbas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-28
 • Nedarbo problemų analizė taikant matematinius statistinius metodus

  Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Įvadas. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi 1990-1997 m. apžvalga. Darbo jėgos ištekliai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir kaimo gyventojai. Vyrų ir moterų skaičiaus pokyčiai. Gyventojų senėjimas. Gyventojų užimtumas ir nedarbo lygis. Gyventojų užimtumas. Užimtų gyventojų pasiskirstymas ekonominėje veikloje. Bedarbystės lygis. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 1990-1997 m. apžvalga. Darbo apmokėjimas. Pramonė. Žemės ūkis. Bendrasis vidaus produktas. Gyventojų nedarbo lygio vystymosi pagrindinės tendencijos nustatymas. Reiškinių vystymosi tendencijų nustatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacinės analizės ypatumai. Paprasčiausi koreliacinio ryšio tyrimo būdai. Koreliacinio ryšio glaudumo rodikliai. Regresinės analizės ypatumai. Regresijos lygtis. Dauginės regresijos ir koreliacijos ypatybės. Tyrimai ir jų rezultatai. Socialinių ekonominių reiškinių vystymosi prognozės skaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės nustatymas tarp nedarbo lygio ir socialinių ekonominių reiškinių. Rezultatų aptarimas ir išvados. Summary.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2006-02-22
 • Nedarbo sukeliamos socialinės problemos ir ekonominės pasekmės Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo planas. Nedarbo lygis 2005-2006 metais. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2006 metais. Gyventojų užimtumas 2005-2006m. Socialinės apsaugos nedarbui mažinti priemonės. Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės Lietuvoje.
  Statistika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-09-19
 • Normalioji kreivė

  Įvadas. Kas tai yra normalusis skirstinys? Normaliojo skirstinio kreivė. Normaliosios kreivės tankio funkcija. Standartizuotosios reikšmės ir išskirtys. Standartinis normalusis atsitiktinis dydis. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-22
 • Nusikalstamumas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse

  Šiame statistiniame tyrime tiriamas nusikalstamumo lygis Lietuvoje 1996-2002 metais; analizuojama, kas įtakoja nusikalstamumo pokyčius, kokie asmenys yra labiausiai linkę nusikalsti. Tyrime naudoti duomenys pateikiami lentelėse. Darbo užduotis – išanalizuoti nusikalstamumo Lietuvoje kitimą. Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į amžiaus grupes. Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į lytį . Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į išsilavinimą. Nusikalstamumas Baltijos šalyse.
  Statistika, tyrimas(31 puslapis)
  2006-01-17
 • Nusikaltimų statistika

  Įvadas. Sąvokos Lietuvos statistikos metraštyje. Nusikaltimai. Pagal pasikėsinimo objektą. Pagal nusikaltimo rūšį. Nusikaltimų aukos. Nusikalstamumas Baltijos valstybėse. Išvados. Lentelės ir grafikai (20).
  Statistika, referatas(15 puslapių)
  2005-06-10
 • Nusikaltimų statistinė analizė

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo statistika. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Nusikalstamumo rodikliai. Nusikaltimų statistinis tyrimas. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-21
 • Optimizavimas tiesinio programavimo metodu

  Sudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo informaciją. Išspręskite sudarytą uždavinį, aprašykite gautą rezultatą. Iš aprašymo p.428 pasirinkite ir panaudokite 3 funkcijas sprendimo parametrams ar tikslumui keisti. Parašykite, kaip panaudotos funkcijos pakeitė prieš tai gautą rezultatą.
  Statistika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-24
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai

  Suveskite lentelės p.401 duomenis. Šią lentelę papildykite. Pagal pateiktus aprašymus SukinysPivot1.pdf, panaudodami Sukinio vedlį, sudarykite dinaminį sukinį ir jo diagramą.
  Statistika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-24
Puslapyje rodyti po