Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematinė statistika (5)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Nornaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2007-01-03
 • Matematinė statistika (6)

  Pirmasis uždavinys. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Antrasis uždavinys. Normaliojo skirstinio): vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teoriniai pagrindai. Uždavinio sprendimas. Trečiasis uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Ketvirtasis uždavinys. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(43 puslapiai)
  2007-02-07
 • Matematinė statistika (7)

  Matematinės statistikos įvadas. Pagrindinės sąvokos: Matematinė statistika, Generalinė aibė, jos imtis, jos tūris, atrankos būdai (paprastoji grąžinamoji, paprastoji negrąžinamoji, mechaninė, serijinė), paprastoji atsitiktinė imtis, paprastoji imtis, statistika (funkcija), variacinė imties eilutė, pozicinė statistika, imties plotis, imties sklaida, empirinis skirstinys, empirinė pasiskirstymo funkcija.
  Statistika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Matematinė statistika (8)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Vidutinio kvadratinio nuokrypio pasikliautinasis intervalas, kai a nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę.
  Statistika, namų darbas(20 puslapių)
  2007-04-25
 • Matematinė statistika (9)

  Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Normaliojo skirstinio: Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis žinomas; Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kai nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Normaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Statistika, namų darbas(19 puslapių)
  2008-09-24
 • Migracija (3)

  Migracija. Emigracija iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Migracija (7)

  PowerPoint pristatymas. Oficiali tarptautinė migracija. Emigracija. Priežastys. Sociodemografinės charakteristikos. Emigracijos sandara. Integracija užsienio visuomenėje. Faktai. Migracijos pliusai. Migracijos minusai. Pasekmės. Imigracija. Problemos. Lietuvos respublikoje gyvenantys užsieniečiai. Šeimų susijungimas, Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio tėvai arba vienas iš jų, kurie yra Lietuvos piliečiai. Lietuvos Respublikoje gyvena užsieniečio sutuoktinis, kuris yra Lietuvos pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (LR). Užsieniečiai, turintys leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (LR). Situacija Lietuvoje.
  Statistika, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-05-22
 • Mobiliojo ryšio planų imitacinis palyginimas

  Užduotis: Mobiliojo ryšio planų imitacinis palyginimas. Generuojant atsitiktinius dydžius (pvz., Puasono, eksponentinį, normalųjį ir kt.) sumodeliuoti įvairių mobiliojo ryšio vartotojų (daug skambinančio, mažai skambinančio, skambinančio daugiausia savo tinkle, skambinančio į kitus tinklus) skambučių kiekį ir trukmę. Pasirinkus du realius mokėjimo planus, palyginti įvairių vartotojų išlaidas.
  Statistika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-10-10
 • Mokėjimų balansas

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimų balansas. Klasifikavimo principai. Prekės. Paslaugos, darbo ir investicijų pajamos. Transferai. Finansinė sąskaita. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijos. Oficialiosios atsargos. Šalies skola. Statistiniai duomenys MB.
  Statistika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-11-30
 • Mokesčių į Lietuvos biudžetus ir fondus statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo objektas: mokesčiai į Lietuvos biudžetus ir fondus. Darbo tikslas: atlikti statistinį tyrimą.. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2010-06-10
 • Mokinių žinios apie sektas

  Įvadas. Tyrimo problemos pagrindimas. Aplinkos apibūdinimas. Etikos problemų apibūdinimas. Tyrimo eiga ir rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Statistika, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Moksleivių pusmečio vidurkiai ir jų mamų išsilavinimas

  PowerPoint pristatymas. 12a klasės moksleivių pusmečio vidurkiai ir jų mamų išsilavinimas. Projekto tikslai. Surinkti duomenys – moksleivių mamų išsilavinimas. Žymėjimas. Imtis. Sutvarkyta imtis. Imties dydis. Imties moda. Imties mediana. Imties kvartiliai. Dažnių lentelė. Diagramos. Surinkti duomenys – moksleivių pažymių vidurkiai. Sutvarkyta imtis. Imties dydis. Imties moda. Imties mediana. Imties kvartiliai. Dažnių lentelė. Diagramos. Skaičiavimai. Išvados.
  Statistika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-05-02
 • Mokslo įstaigų ir besimokančiųjų statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Mokslo įstaigų ir besimokančių vidurkių apskaičiavimas. Besimokančiųjų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių ir rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-05-12
 • Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė

  Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja. Įvertinti namų ūkio nelygybę ir skurdą. Namų ūkio charakteristikos apibrėžiančios nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-10-30
 • Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas

  Namų ūkio tipas. Lapkričio mėnesio trijų asmenų šeimos namų ūkio išlaidos. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954. 9. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, analizė(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas

  Mėnesio laikotarpio namų ūkio išlaidų tyrimas. Atlikti 28 dienų savo namų ūkio išlaidų statistinį tyrimą pagal duotą struktūrą, visas vartojimo išlaidos suskirstant į grupes: Maisto produktai. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Drabužiai ir avalynė. Išlaidos būstui, kurui ir energijai. Namų ūkio reikmenys ir paslaugos. Sveikatos priežiūra ir higienos priemonės. Transportas. Švietimas ir mokslas. Laisvalaikis, pramogos ir kultūra. Kitos išlaidos. Namų ūkio išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelės. Procentinė dalis kiekvienos išlaidos visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Mėnesio išlaidų stulpelinė diagrama. Mėnesio išlaidų sektorinė diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius. Variacijos rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti vidutinių dienų išlaidų ribas (patikimumo intervalą) visiems metams su tikimybe 0,954.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2005-02-26
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (2)

  4 savaičių namų ūkio statistinis tyrimas. Vartojimo išlaidos. Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Drabužiai ir avalynė. Išlaidos būstui, kurui ir energijai. Namų ūkio reikmenys ir paslaugos. Sveikatos priežiūra ir higienos priemonės. Transportas ir ryšiai. Švietimas ir mokslas. Laisvalaikis, pramogos ir kultūra. Kitos (šuo ir vištos). Tiriamojo objekto pristatymas.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (3)

  Namų ūkio tipo pristatymas. Išlaidų registravimas ir reikalingų lentelių sudarymas. Išlaidų susumavimas ir atitinkamų lentelių sudarymas. Diagramos. Vidutinių nuokrypų ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Patikimumo intervalas. Išlaidų lyginimas su respublikos rodikliais.
  Statistika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-01-17
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (4)

  Tiriamo namų ūkio pristatymas. Išlaidų stebėjimas ir registravimas. Kiekvienos išlaidų grupės procentinė dalis visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir rodiklių apskaičiavimas. Variacijos rodikliai. Gautų rodiklių palyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-27
 • Namų ūkio statistinis tyrimas

  Įvadas. Tikslas – fiksuoti pajamas ir išlaidas 2007 ir 2008 metų kovo mėnesiais. Šeimos pajamos ir išlaidos 2007–2008 metų kovo mėnesį. Išlaidos 2007-2008 metų kovo mėnesiais. 2007–2008 metų kovo mėnesių išlaidų stulpelinė diagrama. 2007 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2007 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2007 metų kovo mėn. Variacijos rodikliai 2007 metų kovo mėn. 2008 metų išlaidos. 2008 metų kovo mėnesio procentinė dalis, kiekvienos išlaidos, visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. 2008 metų kovo mėnesio išlaidų diagrama. Apskaičiuoti vidutines nuokrypas (kvadratinius vidurkius), struktūrinis išlaidų vidurkius (modą ir medianą) ir variacijos rodiklius 2008 m. Kovo mėnesis. Variacijos rodikliai 2008 metų kovo mėnesis. Dinamikos eilutės rodikliai. Apskaičiuoti dinamikos eilučių rodiklius. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-31
Puslapyje rodyti po