Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonometrija (18)

  1 laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. 2 laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimo uždaviniai. 3 laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis. Užduoties tikslas – sudaryti optimalų planą trijų rūšių produktams gaminti. Gamindami sieksime pelno maksimizavimo tikslo. 2 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti transporto išlaidų minimizavimo uždavinį. 3 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį.
  Statistika, laboratorinis darbas(29 puslapiai)
  2010-11-15
 • Ekonometrija (2)

  Diferencialiniai skaičiavimai ekonominėje analizėje. Vadybos sprendimai. Modeliavimo procesas. Modelių tipai. Modelių savybės. Modelių kūrimas. Duomenų modeliavimas. Modelių klasifikavimas. Deterministiniai ir tikimybiniai modeliai. Iteracinis modelis. Modeliavimas ir sprendimų priėmimas realioje aplinkoje. Simplekso metodas. Lygčių pakeitimas. Alternatyvūs kaštai. Įvertinimas.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2007-04-06
 • Ekonometrija (3)

  Ekonometrijos samprata. Ekonometrinio modelio sudarymo procedūra. Regresinė analizė. Regresinės analizės samprata. Regresinės analizės taikymo sąlygos. Klasikinės regresinės analizės prielaidos. Porinė tiesinė regresija: parametrų vertinimas. Porinės tiesinės regresijos samprata. Mažiausių kvadratų metodas. Tiesinio porinio regresinio modelio paklaida. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Hipotezių tikrinimas. Prognozavimas ir regresija. Porinė tiesinė regresija. Ekonominė interpretacija ir rezultatų pateikimas. Regresinės lygties matematinė formos parinkimas. Regresinės lygties skaičiavimų rezultatų pateikimas. Dauginio modelio išraiška ir parametrų įverčiai. Reikšminių veiksnių pasirinkimo procedūra. Dauginės regresijos ryšio determinuotumas ir ekonominė įverčių interpretacija. Dauginės regresijos determinuotumas. Ekonominė dauginės regresijos interpretacija. Fiktyvūs kintamieji. Kintamųjų (fiktyvių) samprata ir naudojimas. Pažeistų klasikinių regresijos modelio prielaidų atvejai. Regresinio modelio paklaidų autokoreliacija. Autokoreliacijos problemos esmė. Koreliacijos diagnostika. Autokoreliacijos problemos sprendimo būdai. Heteroskedastiškumo problema. Heteroskedastiškumo samprata. Heteroskedastiškumo priežastys. Heteroskedastiškumo diagnostika.
  Statistika, špera(23 puslapiai)
  2007-04-23
 • Ekonometrija (4)

  1 uždavinys. N metais 10-yje namų ūkių buvo tirta disponuojamos pajamos Lt (x) ir vartojimo išlaidos maisto produktams ir gaiviesiems gėrimams Lt (y). Naudojant duotus sudaryti y priklausomybės nuo x regresijos modelį ir jį įvertinti. Norint sudaryti daugiamatį regresijos modelį reikia apskaičiuoti nežinomus regresijos parametrus bo ir b1. Santykinio x poveikio y įvertinimui apskaičiuoti naudojamas elastingumo koeficientas. Modelio kokybinis įvertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas. 2 uždavinys. Turimi duomenys apie 10-ties ūkių grūdų savikainą Lt/t (y), apie grūdų derlingumą t/ha (x1) ir tiesiogines darbo sąnaudas (x2). Sudaryti ekonometrinį modelį grūdų savikainos priklausomybės nuo grūdų derlingumo ir tiesioginių darbo sąnaudų įvertinti. Išsiaiškinama ar patys duomenys nėra išsibarstę. Elastingumas. Daugiafaktorinė analizė. Modelio kokybinis vertinimas. Regresijos parametrų statistinis reikšmingumas įvertinamas t-kriterijaus pagalba, patikrinant nulinę prielaidą (H0), kad b1=0; b2=0. 3 uždavinys. Naudojant duotus duomenis apie išlaidų ledams dydį metų kiekvieną pusmetį modelį, įvertinantį sezoniniams svyravimams, sudaryti išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai visiems ar vienam laikotarpiui modelius. Apskaičiuoti kiekvienam pusmečiui sezoninius nuokrypius. Pavaizduoti grafiškai pradinius duomenis ir išlaidų kitimą kiekvieną pusmetį bei vidutiniškai pagal sudarytus modelius. Įvertinti modelio tikslumą. Prognozuoti išlaidų dydį, sekančių metų antram pusmečiui.
  Statistika, uždavinys(3 puslapiai)
  2007-10-02
 • Ekonometrija (7)

  Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcija. Jos išvestinės. Linijinis grafikas. Stulpelinis grafikas. Kombinuotas grafikas. Funkcijų tyrimo schema. Išvados.
  Statistika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-21
 • Ekonometrija (8)

  7 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška , "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Regresijos lygtis.
  Statistika, laboratorinis darbas(40 puslapių)
  2008-05-23
 • Ekonometrija (9)

  6 laboratorinių darbų ataskaita. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel dinaminiai sukiniai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel tikslinių reikšmių paieška, "kas-jeigu" analizė. Scenarijų sudarymas įvairių verslo funkcijų vadybininkams. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. Optimizavimo uždavinių tipai.
  Statistika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2008-06-30
 • Ekonometrika

  Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudojant funkcijų tyrimo schemą, ištirti ir grafiškai pavaizduoti šios funkcijos savybes. Panaudojant Excel, sudaryti reikšmių lenteles: funkcijos, pirmos eilės išvestinės ir antros eilės išvestinės. Nubrėžti funkcijos, pirmos ir antros eilės išvestinių grafikus. Reikšmių lentelė pagal Excel. Reikšmės gautos į formules įstačius x.
  Statistika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-24
 • Ekonometrika (2)

  4 laboratorinių darbų atskaitos. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Koreliacinė analizė. Vienmatės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis.
  Statistika, laboratorinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-16
 • Ekonometrika (4)

  Ekonometrikos laboratoriniai darbai. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos matricos sudarymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizuotų reikšmių apskaičiavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Pradinių duomenų įtraukimas. Koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos lygties koeficientų įverčių standartinės paklaidos ir pasikliaujamumo intervalai. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamieji intervalai. Prognozuojamų reikšmių apskaičiavimas (y25 ir y26). Vienmatės netiesinės regresijos modelis. Hiperbolinės regresijos modelis. Eksponentinės regresijos modelio sudarymas. Sudarytų regresijos modelių palyginimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-28
 • Ekonometrika (7)

  Laboratorinis darbas nr.1. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimo matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento kitimo ribų nustatymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas, kai nėra jungtinių rangų. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas esant jungtiniams rangams. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Sudaroma pertvarkyta ranginių eilučių matrica. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas reikšmėms X1 ir X2. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Atliekami tokie skaičiavimai. Konkordancijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Pažyminėjimai. Statistikos reikšmė. Reikšmingumo tikrinimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Laboratorinis darbas nr. 3. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių standartinių paklaidų apskaičiavimas. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamųjų intervalų apskaičiavimas. Prognozuojamų priklausomojo kintamojo reikšmių apskaičiavimas. Vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas. Geriausio netiesinės regresijos modelio atrinkimas. Tiesinio regresijos modelio įvertinimas. Laboratorinis darbas nr. 4. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Standartizuoto regresijos modelio sudarymas. Dvimatės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų dispersijų analizė. Priklausomo kintamojo reikšmių y ir liekamosios paklaidos reikšmių e apskaičiavimas. Vidutinių elastingumo koeficientų apskaičiavimas. Prognozuojamos y0 reikšmės apskaičiavimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(54 puslapiai)
  2010-04-08
 • Ekonometrika: Norvegijos kronos kursas

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Pradinių laiko eilutės duomenų įvedimas ir analizė. ACF ir PACF skaičiavimas. Skirtuminių lygčių skaičiavimas. Modelio parinkimas. Stebinių analizė. Laiko eilutės prognozavimas. Liekamųjų paklaidų ACF ir PACF skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2006-11-08
 • Ekonometrikos modelio sudarymas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonometrikos modelio sudarymą. Ekonometrikos metodų raida. Kas yra ekonometrika? Modelio samprata. Modelio sudarymo etapai. Ekonometrikos modelis interlink. Modelio interlink tikslas. Interlink modelio taikymas. Ekonominiai ryšiai interlink modelyje. Modelio interlink naudojimas. Modelio interlink esmė. Išvados.
  Statistika, referatas(19 puslapių)
  2010-08-06
 • Ekonometriniai modeliai

  Ekonometriniai modeliai. Summary. Įvadas. Laiko eilučių auto regresiniai modeliai. Auto regresinis slenkančio vidurkio modelis. ARMA modelio išraiška. Nuokrypių išraiškos ARMA modelyje. Paklaidos minimizavimas ARMA modelyje. Auto regresijos AR parametrų optimizavimas. Slenkančio vidurkio MA parametrų optimizavimas. Išorinių faktorių įvertinimas ARMA modelyje. ARMA modelio modifikacijos.
  Statistika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-26
 • Ekonometrinio modelio sudarymas

  Ekonominė problema: Įsitikinti, ar universitetų skaičių šalyje veikia bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui. Hipotezė. Duomenys. Matematinė modelio išraiška ir parametrų skaičiavimas. Modelio patikimumo tikrinimas. Likučio koreliacijos tyrimas. Įverčių patikimumo tyrimas. Ekonominės problemos analizė.
  Statistika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-03-28
 • Ekonominių rodiklių statistinė analizė

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Turizmas. Išvados.
  Statistika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-01
 • Flight from Lithuania

  Referatas apie lietuvių migraciją į Europos Sąjungos (ES) šalis (anglų kalba). Flight from Lithuania: mass labor emigration on the West after the introduction into European Union (EU).
  Statistika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Funkcijų tyrimas, ekstremumai

  Panaudodami funkcijų tyrimo schemą, ištirkite ir grafiškai pavaizduokite šios funkcijos savybes. Panaudodami Excel, sudarykite reikšmių lenteles: šios funkcijos, jos pirmos eilės išvestinės ir antros eilės išvestinės. Nubrėžkite funkcijos, pirmos ir antros eilės išvestinių grafikus. Panaudokite keletą Excel grafikų braižymo tipų: linijines, stulpelines, kombinuotas diagramas. Aprašykite y=5x3 – 2x2 + 8 funkcijos savybes pagal funkcijų tyrimo schemą.
  Statistika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-24
 • Gaisrų priežasčių ir pasekmių statistikos: 2000-2005 metai

  Įvadas. Gaisrų skaičiaus kitimo dinamika. Gaisrų kilimas pagal priežastis. Žuvusių ir sužeistų žmonių skaičiaus kitimo dinamika. Gaisrų ir žuvusių bei traumuotų žmonių skaičiaus statistinė analizė. Struktūros santykinių dydžių skaičiavimas. Variacijos žingsnio, aritmetinio vidurkio, dispersijos, standartinio nuokrypio, linijinio nuokrypio skaičiavimai. Rodikliai apskaičiuoti naudojantis formulėmis. Išvados.
  Statistika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Gimimai ir mirtys Lietuvoje

  Įvadas. Gimimai ir mirtys. Prieauglis. Gimstamumo ir mirtingumo statistiniai skaičiavimai. Vidutinis lygis. Kiekvienų metų absoliutus padidėjimas. Viso laikotarpio vidutinis absoliutus padidėjimas. Didėjimo ir padidėjimo tempas. Grandininis ir bazinis. Vidutiniai didėjimo ir padidėjimo tempai. Kiekvienų metų absoliutinė reikšmė. Išlyginta dinamikos eilutė, kai N=3 ir N=5 naudojant slenkančiųjų vidurkių metodą. Trendo funkcija. Vaisingumo ir gimstamumo koeficientas. Nėščiųjų įskaita. Mirtingumo priežastys. Išvados.
  Statistika, analizė(15 puslapių)
  2008-06-02
Puslapyje rodyti po