Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: kokį augintinį auginate?

  Įžanga. Apklausa: "Kokį augintinį auginate?" Naudojamos formulės ir terminai. Duomenų rinkimas. Surinktų duomenų apdorojimas ir pateikimas. Grafinis vaizdavimas. Tyrimo išvados.
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-07
 • Statistinis tyrimas: kokias rekreacines įstaigas renkasi paaugliai

  Įvadas. Anketos pavyzdys. Duomenų lentelė. Pradinė kintamųjų analizė. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. dažnių lentelė. Koreliacija.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-05-15
 • Statistinis tyrimas: kokių modelių telefonais žmonės naudojasi

  Apklausa. Jos rezultatai. Diagramos. Lentelės.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-04
 • Statistinis tyrimas: laisvalaikio organizavimo problema

  Darbo tikslas: naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais apžvelgti miesto gyventojų laisvalaikį – kiek tam skiriama laiko, kur dažniausiai poilsiaujama, kas tą įtakoja, kokie populiariausi praleidimo būdai, ar skiriasi laisvalaikis skirtingose amžiaus grupėse, ar tenkina miesto gyventojus laisvalaikio praleidimo galimybės ir kiek pinigų tam skiriama.
  Statistika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-14
 • Statistinis tyrimas: miegas

  Matematikos statistikos darbas apie miegą. Darbas iliustruotas diagramomis, grafikais. Variacinės eilutės. Mediana. Imties vidurkis. Stulpelinė diagrama. Histograma. Taškinė diagrama. Daugiakampiai. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-07
 • Statistinis tyrimas: mobiliųjų telefonų pardavimas

  Įvadas. Tyrimo objektas – mobiliųjų telefonų, pardavimas viename "Bitės" salone Plungėje. Tyrimas atliktas naudojant 2006 metų telefonų pardavimų duomenis. Statistinis stebėjimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2008-01-04
 • Statistinis tyrimas: mobilūs telefonai

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kurie telefonai turi didžiausią paklausą. Duomenų rinkimas. Merginų apklausa. Dažnių lentelė. Diagrama. Skritulinė diagrama. Vaikinų apklausa. Dažnių lentelė. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Išvados. Naudotų matematikos terminų paaiškinimas.
  Statistika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-31
 • Statistinis tyrimas: mokinių pasiskirstymas klasėje pagal svorį

  PowerPoint pristatymas. Tikslas ir planas. Anketa. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Duomenis pavaizduojame histograma. Sugrupuojame duomenis intervalais. Sugrupuotus duomenis pavaizduojame dažnių lentele. Sugrupuotus duomenis pavaizduojame histograma. Vaikinų ir merginų histograma. Tyrimo išvados.
  Statistika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-06-06
 • Statistinis tyrimas: namų ūkio išlaidos

  Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas. Vieno mėnesio namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas. Namų ūkio tipas. Lapkričio mėnesio jaunos poros namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos išlaidų aritmetinio vidurkio paskaičiavimas. Išlaidų variacijos rodikliai. Išlaidų ribų apskaičiavimas visiems metams su tikimybe 0,954. 9. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais (Lt). Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • Statistinis tyrimas: namų ūkio išlaidos (2)

  Namų ūkio tipas. Spalio mėnesio dviejų asmenų šeimos namų ūkio išlaidos. Vidutinių išlaidų spalio mėnesiui, vienai dienai ir vienam šeimos nariui skaičiavimas. Vartojimo išlaidų procentinė dalis. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-01
 • Statistinis tyrimas: nedarbo lygis

  Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas. Nedarbo lygio tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-26
 • Statistinis tyrimas: nedarbo lygis (2)

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistikos informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykinių dydžių apskaičiavimas. Struktūros santykinio dydžio apskaičiavimas. Intensyvumo santykinio dydžio apskaičiavimas. Ekonominio augimo (išsivystymo) santykinio dydžio apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Priedai (2).
  Statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-05-18
 • Statistinis tyrimas: Nusikalstamumas Šiaulių rajone

  Įvadas. Aptarnaujamos teritorijos kriminogeninės situacijos charakteristika. Nusikalstamumo būklė. Bendro nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Kriminalinių nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Viešosios tvarkos ir visuotinės rimties užtikrinimas. Nepilnamečių padarytų nusikaltimų analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistinis tyrimas: nusikaltimai

  Nusikaltimų statistinis tyrimas. Tyrimui naudota 2005 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Nusikaltimų variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Nusikaltimų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nusikaltimų prognozavimas naudojant tiesinį trendą.
  Statistika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-25
 • Statistinis tyrimas: pamokų ruoša

  PowerPoint pristatymas. Kiek laiko 5–10 klasės mokiniai ruošia pamokas? Įvadas. Dažnių lentelė, kurioje pavaizduota, kiek laiko ruošia pamokas. Variacinė eilutė. Mediana. Imties vidurkis. Taškinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Taškinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Stulpelinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Stulpelinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Histograma 5 – 7 klasių mokinių. Histograma 8 – 10 klasių mokinių. Daugiakampis 5 – 7 klasių mokinių. Daugiakampis 8 – 10 klasių mokinių. Cilindrinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Cilindrinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Kūginė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Kūginė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Piramidinė diagrama 5 – 7 klasių mokinių. Piramidinė diagrama 8 – 10 klasių mokinių. Išvados.
  Statistika, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-03-17
 • Statistinis tyrimas: pažymiai

  Įžanga. Tyrimas atliekamas, kad nustatyti kokius pažymius per pirmąjį semestrą gavo mokinys Tomas, pastebėti tendencijas. Tyrimas. Moda. Mediana. Imties centras. Vidurkis. Plotis. Imties dispersija. Histograma. Skritulinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-28
 • Statistinis tyrimas: pažymiai (2)

  Tikslas: Sužinoti savo mokymosi žinių lygį ir pabandyti apskaičiuoti, ar su turimais balais galėčiau įstočiau į norimas specialybes. Naudojamos formulės. Lietuvių kalba. Variacinė eilutė. Istorija. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Matematika. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Anglų kalba. Variacinė eilutė. Dažnių ir santykinių dažnių lentelė. Konkursinių mokomųjų dalykų pažymių perskaičiavimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-06-03
 • Statistinis tyrimas: pieno produktų suvartojimas

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos atliekant pieno produktų suvartojimo tyrimą. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Pieno produktų suvartojimo prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Statistinis tyrimas: popamokinė veikla

  Statistiniai duomenys apie popamokinę mokinių veiklą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Statistinis tyrimas: populiariausias prekybos centras

  Įžanga. Anketa. Kur dažniausiai apsiperkate? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kodėl renkatės šį prekybos centrą? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kiek vidutiniškai pinigų maistui išleidžiat per savaitę? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kokių prekių perkate daugiausiai? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Išvados.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-05-29
Puslapyje rodyti po