Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Statistika

Statistika (468 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai (2)

  Užduotis: Suveskite lentelės p.401, 51pav. duomenis. Šią lentelę papildykite nauja skiltimi "Vnt kaina". Apskaičiuokite stulpelį "Gauta". Apskaičiuokite stulpelį "Komisiniai". Lentelę papildykite trimis naujais gaminiais. Naudojant lentelės duomenis sukurti jų sukinius ir grafikus. Papildykite sukinį skaičiuojamuoju lauku PVM pagal aprašą SukinysPivot2.pdf. Užduoties atlikimas. Pradinis prekybos firmos apskaitos duomenų sąrašas. Sukinių sudarymas. 1-mas sukinys. 2-ras sukinys. 3-čias sukinys. Sukinio papildymas skaičiuojamuoju lauku PVM. 4-tas sukinys.
  Statistika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas

  Tikslinių reikšmių paieška goal-seek. Dviejų kintamųjų "Kas-jeigu" analizė. Modeliavimo scenarijai.
  Statistika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-04-24
 • Pagrindinių verslo struktūros rodiklių statistinė analizė

  Įvadas. Pagrindiniai verslo struktūros rodikliai 1997–2004 metais. Normališkumo tikrinimas. Regresinė analizė. Taškiniai koreliacijos įverčiai. Normaliojo skirstinio parametrų pasikliautiniai intervalai. Hipotezės apie normaliojo skirstinio parametrus tikrinimas. Indeksų analizė.
  Statistika, analizė(9 puslapiai)
  2007-09-10
 • Panevėžio apskrities visų ūkių žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Žieminių kviečių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų statistinė analizė. Žieminių kviečių derliaus statistinė analizė. Žieminių kviečių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (7).
  Statistika, analizė(36 puslapiai)
  2008-03-02
 • Panevėžio miesto demografinė situacija 2003-2005 metais

  Įvadas. Panevėžio miesto pristatymas. Gyventojai. Tautinė gyventojų sudėtis. Panevėžio miesto gyventojų struktūra ir pokyčiai. Išvados.
  Statistika, analizė(6 puslapiai)
  2006-11-12
 • Pasiskirstymo eilutės

  Pasiskirstymo eilutės ir jos požymiai. Remiantis oficialios statistikos duomenimis yra šis 2007 m. studentų, studijavusių kolegijose, skaičius, pagal studentų amžių. Užduotis: apibūdinti lentelę, apskaičiuoti vidurkį, modą, medianą, kvartilius ir sklaidos rodiklius, statistinę eilutę atvaizduoti grafiškai. Variacinė pasiskirstymo eilutė, diskretinė, nelygių intervalų, atvira. Vidurkis. Kvartiliai. Sklaidos rodikliai. Variacinės eilutės tyrimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-05-21
 • Pažymių skaičiavimas

  Užduotis: Istorijos mokytoja surašė Tomo ir Sigos istorijos pažymius. Variacinė eilutė. Lentelė (imtis - xk, imties elmento dažnis - mk, imties elemento santykinis dažnis - pk). Didžiausia ir mažiausia reikšmė, imties centras, mediana, imties plotis. Vidurkis, dispersija, kvadratinis nuokrypis. Išvados. Grafinis vaizdavimas.
  Statistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-02-28
 • Pažinčių svetainių populiarumo tyrimas

  Darbo tikslai. Anketos pavyzdys. Pažinčių svetainių populiarumas vaikinų tarpe. Pažinčių svetainių populiarumas merginų tarpe. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienam vaikinui. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienai merginai. Pažinčių svetainių bendras populiarumas. Vaikinų nuomonė apie pažinčių svetaines. Merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Bendra vaikinų ir merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Kiek metų vaikinai užsiregistravę pažinčių svetainėse. Kiek metų merginos užsiregistravusios pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę vaikinai praleidžia pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę merginos praleidžia pažinčių svetainėse. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-05-04
 • Penkių savaičių išlaidos dailės priemonėms

  Įvadas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Laiko arba dinamikos eilutės. Trendo funkcija. Sezoniškumas.
  Statistika, analizė(6 puslapiai)
  2007-12-31
 • Personalo statistinė analizė: UAB "Kitron"

  Įvadas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių paskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Personalo vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Personalo darbuotojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos analitinių rodiklių paskaičiavimas. Absoliutus lygio padidėjimas ar sumažėjimas (prieaugis). Didėjimo / mažėjimo tempas (Td). Padidėjimo / sumažėjimo tempas (Tp). Padidėjimo tempo 1% absoliutinė reikšmė (1%). Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Kitimo (didėjimo/padidėjimo) vidurkis. Vidutinis padidėjimo tempas. Personalo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Personalo prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Statistika, analizė(20 puslapių)
  2008-02-08
 • Pirmosios demografinės teorijos

  Senovės Kinijos filosofai. Graikai. Romėnai. Viduramžiai. Merkantilistai. John Graunt. Tomas Robertas Maltusas.
  Statistika, rašinys(4 puslapiai)
  2008-03-05
 • Plaučių vėžio prevencija

  Įvadas. Tyrimo uždaviniai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Plaučių vėžio sergamumas esant neigiamiems veiksniams. Rūkymo sukelti susirgimai. Rūkymas. Rūkymo pasekmės. Rūkymas trumpina gyvenimo trukmę. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Tyrimų rezultatai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2007-09-25
 • Populiariausi automobiliai Utenoje

  PowerPoint pristatymas. Populiariausi automobiliai Utenoje. Populiariausių automobilių Utenoje trejetukas.
  Statistika, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-05-23
 • Požiūris į eutanaziją Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Eutanazija Lietuvoje. Tiriamojo darbo tikslai. Klausimynas. Viešosios nuomonės apie eutanaziją tyrimo rezultatai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal lytį. Požymio ,,Amžius "charakteristikų rezultatai. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Pirsono X2 suderinamumo kriterijus. Spirmeno (Spearman) koreliacijos koeficientas. t testas ir dispersijų lygumo nustatymas. Tiriamojo darbo išvados.
  Statistika, pristatymas(20 skaidrių)
  2005-10-01
 • Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas

  Įvadas. Pragyvenimo lygio statistinis tyrimas. Išvados.
  Statistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-24
 • Prekės ženklai

  Kas yra prekės ženklas. Prekinio ženklo įregistravimas. Firmų vardai. Paraišką firmos vardui įregistruoti sudaro. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekės ženklo vertė. Prekinio ženklo plėtra: būtina įvertinti riziką. Parduotuvėse įsigali prekių ženklai. Jaukina klientą. AC Nielsen tyrimo duomenys. Prekių ženklų vardai:kuo didingiau – sėkmingiau? Pavyzdžiai.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Prekių paklausos statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistinis stebėjimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-26
 • Procesų teorija

  Atsitiktinių procesų teorija. CRT ir DSD. Charakteringoji eksponentinio skirstinio f-lė. Patikimumo charakteristikos eksponentinio skirstinio atveju. Atsitiktinio proceso charakteristikos. Geometrinio skirstinio patikimumo charakteristikos. Proceso kovariacinės funkcijos. Puasono procesas. Vinerio procesas. Proceso koreliacinė analizė. Proceso diferencijuojamumas ir integruojamumas. Markovo proceso apibrėžimas ir jo daugiamačių skirstinių apskaičiavimas. Kolmogorovo Čepmeno tapatybė Markovo procesams. Markovo procesų Kolmogorovo lygčių sistemos. Išlikimo teorijos elementai.
  Statistika, špera(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Reiškinių dinamikos tyrimas (dinamikos eilutės)

  Dinamikos eilutės, jų rūšys. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Dinamikos eilutės apibendrinamieji rodikliai. Dinamikos eilutės komponentai. Adityvusis ir multiplikatyvusis modeliai. Trendo nustatymo būdai. Sezoninių svyravimų tyrimas. Dinamikos eilutės ekstrapoliacija.
  Statistika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Reklamos efektyvumo vertinimas UAB "Medinės šukos"

  Įvadas. Šio darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika. UAB "Medinės šukos" apibūdinimas. UAB "Medinės šukos" reklamos veiklos apibūdinimas. Pardavimų apimtys ir reklamos veiksnių efektyvumo analizė. UAB "Medinės šukos" prognozių paskaičiavimas. Prognozių paskaičiavimas pajamoms bei reklamos išlaidoms 2006 metams remiantis trendo funkcija. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-09-27
Puslapyje rodyti po