Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos tyrimai

Statistikos tyrimai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Turizmo statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(23 puslapiai)
  2007-02-23
 • Turizmo statistinis tyrimas (3)

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Išvados. Priedas (1).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Užimtumas pramonėje

  Užimtumo pramonėje statistinis tyrimas. Įvadas. Statistinės lentelės. Santykiniai dažniai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Sektorinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Dinamikos eilutės rodikliai. Duomenų sklaidos charakteristika. Prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2006-09-22
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Dėstymas. Variacinė eilutė. Pagrindiniai imties parametrai. Imties empirinis vidurkis. Imties dispersija. Imties vidutinis kvadratinis nuokrypis. Intervalinė statistinė lentelė. Grafinis vaizdavimas. Santykinių dažnių stulpelinė diagrama. Vidurkis pagal sugrupuotus duomenis. Dispersija pagal sugrupuotus duomenis. Standartinis nuokrypis pagal sugrupuotus duomenis. Pasikliautinieji intervalai. Dinamikos eilutė. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Tiesinė regresija. Prognozė pagal lygtį. Koreliacija. Empirinis (imties) koreliacijos koeficientas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti 2 pasirinktus požymius iš vartotojo krepšelio. Vartotojo krepšelio statistinis tyrimas. Vartotojo krepšelio statistinio tyrimo rodiklių analizė. Santykinių dydžių analizė. Vidurkiu analize. Variacijos rodiklių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Vidutinių dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2010-04-02
 • Vartotojų poreikis aukštos kokybės burnos higienos priemonei-dantų pastai

  Statistinis tyrimas. Įvadas. Tyrimo tikslas išsiaiškinti kokie yra burnos higienos priemonės – dantų pastos - vartotojų poreikiai. Aprašomoji statistika. Kiekybinis tyrimas. Įvadinė dalis. Praktinė dalis. Pirmasis tiriamasis požymis - lytis. Antrasis tiriamas požymis yra amžius. Trečiasis nagrinėjamas požymis – šeimyninė padėtis. Ketvirtasis – turimi vaikai. Penktasis – socialinė padėtis. Šeštasis požymis – pajamos. Septintasis nagrinėjamas požymis yra kriterijai, renkantis dantų pastą. Aštuntasis požymis tiria dantų pastos. naudojimo dažnumą. Devintasis – Brangesnė dantų pasta – geresnė kokybė? Dešimtasis - populiariausia dantų pasta. Vienuoliktasis požymis – kokybė. Dvyliktasis požymis – išleidžiamos lėšos dantų pastai. Paskutinysis požymis –produkto įsigijimo vieta. Kiekybinių duomenų analizė. Pirsono χ2 (Chi-square) kriterijaus taikymas. Koreliacinė analizė. Hipotezės tikrinimas naudojant Pirsono koreliacijos koeficientą. Regresijos lygtis. Hipotezės tikrinimas naudojant Spearmen koreliacijos koeficientą. Pajamų kriterijus dviems nepriklausomoms imtims. Išvados.
  Statistika, tyrimas(34 puslapiai)
  2011-03-29
 • Vieno mėnesio namų ūkio išlaidų tyrimas

  Namų darbo užduotis. Tiriamojo namų ūkio pristatymas. Kovo mėnesio kiekvienos savaitės išlaidos. Išlaidų stebėjimo ir registravimo lentelė. Pirmos savaitės vienos dienos vidutinės išlaidos. Mėnesio vienos dienos vidutinės išlaidos. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Stulpelinė ir sektorinė mėnesinių išlaidų diagramos. Dienos išlaidų sugrupavimas į 8 grupes ir nuokrypų nuo dienos vidurkio skaičiavimas. Išlaidų modos ir medianos nustatymas. Variacijos rodiklių paskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių paskaičiavimas. Dienos išlaidų ribos visiems metams skaičiavimas su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2009-01-22
 • Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinis tyrimas

  Įvadas. Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės Lentelės. Grafikai. Skaitiniai rodikliai (skaitinės reikšmės). Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Vyrų ir moterų užimtumo pramonėje Alytaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Statistika, tyrimas(32 puslapiai)
  2007-04-06
 • Žalingų įpročių poveikis jaunimo finansinei padėčiai

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo respondentų analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-15
Puslapyje rodyti po