Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos referatai

Statistikos referatai (46 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nusikaltimų statistika

  Įvadas. Sąvokos Lietuvos statistikos metraštyje. Nusikaltimai. Pagal pasikėsinimo objektą. Pagal nusikaltimo rūšį. Nusikaltimų aukos. Nusikalstamumas Baltijos valstybėse. Išvados. Lentelės ir grafikai (20).
  Statistika, referatas(15 puslapių)
  2005-06-10
 • Prekės ženklai

  Kas yra prekės ženklas. Prekinio ženklo įregistravimas. Firmų vardai. Paraišką firmos vardui įregistruoti sudaro. Prekių ir paslaugų ženklai. Prekės ženklo vertė. Prekinio ženklo plėtra: būtina įvertinti riziką. Parduotuvėse įsigali prekių ženklai. Jaukina klientą. AC Nielsen tyrimo duomenys. Prekių ženklų vardai:kuo didingiau – sėkmingiau? Pavyzdžiai.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Socialinė statistika

  Įžanga. Socialinės statistikos objektas ir uždaviniai. Socialinių žinių struktūra: duomenys, modeliai ir teorijos. Socialiniai tyrimai ir viešoji nuomonė. Pirminė duomenų apžvalga arba aprašomoji statistika. Demografinė statistika. Statistinė gyvenimo lygio analizė: visuotinė gerovė ir nelygybė. Užimtumo ir nedarbo statistika. Integruoti socialinės raidos rodikliai. Teisinė statistika. Politinio gyvenimo statistika. Išvados.
  Statistika, referatas(15 puslapių)
  2009-02-02
 • Statistika (7)

  Įvadas. Absoliutaus lygio padidėjimas. Didėjimo tempas. Padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas. Vidutinis lygis. Vidutinis absoliutusis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Išvados.
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-23
 • Statistinė analizė: gyventojų išsilavinimo kaita 2003-2008 m.

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip kinta turinčių išsilavinimą vyrų ir moterų skaičius Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus t.y. nuo 2003 metų iki 2008 metų. Gyventojų išsilavinimo kitimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykinis dydis. Struktūros santykinis dydis. Palyginimo ir koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2009-09-17
 • Statistinės informacijos naudotojo poreikių tyrimas, statistikos principai pagal Jungtinių Tautų Organizacijos reikalavimus

  Įvadas. Bendras statistikos aptarimas. Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų Organizacija siekia tikslo. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos principai. Išvados.
  Statistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Statistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimas

  Statistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimas. Statistinė lentelė. Darbo lentelės. Suvestinės lentelės. Paprastos lentelės. Grupinės lentelės. Kombinuotos lentelės. statistiniai grafikai. Skalė. Mastelis. Grafiko laukas. Grafiko pavadinimas. Diagramos. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Sektorinėmis diagramomis.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Statistinio mokslo metodai ir dėsningumas

  Įvadas. Tyrimo metodai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikiai tyrimų trūkumai. Tyrimo metodas, pagrįstas istorinių duomenų analize. Istoriniuose tyrimuose renkami dviejų rūšių duomenys. Istorinių duomenų patikimumo patikrinimas atliekamas dviem etapais. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo formos. Mokslinio tyrimo procesas. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Užrašų formos būna šios. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas. Tyrimo strategijos arba tyrimo plano sudarymas. Tyrimo proceso organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Empirinių duomenų apdorojimas. Praktinė užduotis. Reklamų skaičius procentais. Išvados.
  Statistika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Statistinis stebėjimas: gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybės

  Įvadas. Statistinis stebėjimas. Gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybės. Įvairūs imties sudarymo būdai. Dinamikos eilutės.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Statistinis tyrimas: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" aprašymas. AB "Pieno žvaigždės" veikla. AB" Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas Rusijoje. AB "Pieno žvaigždės" akcininkų sudėtis. AB "Pieno žvaigždės" finansinė veikla. AB "Pieno žvaigždės" pajamų kitimas. AB "Pieno žvaigždės" sąnaudų kitimas. Įmonės darbo ištekliai. Vidutinis darbo užmokestis, Lt. Vidutinis darbo užmokestis paprasto aritmetinio vidurkio metodu. Išvados.
  Statistika, referatas(23 puslapiai)
  2012-05-07
 • Statistinis tyrimas: kokį augintinį auginate?

  Įžanga. Apklausa: "Kokį augintinį auginate?" Naudojamos formulės ir terminai. Duomenų rinkimas. Surinktų duomenų apdorojimas ir pateikimas. Grafinis vaizdavimas. Tyrimo išvados.
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-07
 • Statistinis tyrimas: laisvalaikio organizavimo problema

  Darbo tikslas: naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais apžvelgti miesto gyventojų laisvalaikį – kiek tam skiriama laiko, kur dažniausiai poilsiaujama, kas tą įtakoja, kokie populiariausi praleidimo būdai, ar skiriasi laisvalaikis skirtingose amžiaus grupėse, ar tenkina miesto gyventojus laisvalaikio praleidimo galimybės ir kiek pinigų tam skiriama.
  Statistika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-14
 • Statistinis tyrimas: namų ūkio išlaidos (2)

  Namų ūkio tipas. Spalio mėnesio dviejų asmenų šeimos namų ūkio išlaidos. Vidutinių išlaidų spalio mėnesiui, vienai dienai ir vienam šeimos nariui skaičiavimas. Vartojimo išlaidų procentinė dalis. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados.
  Statistika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-01
 • Statistinis tyrimas: nedarbo lygis

  Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas. Nedarbo lygio tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-26
 • Statistinis tyrimas: nusikaltimai

  Nusikaltimų statistinis tyrimas. Tyrimui naudota 2005 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Nusikaltimų variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Nusikaltimų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nusikaltimų prognozavimas naudojant tiesinį trendą.
  Statistika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-25
 • Statistinių dydžių skaičiavimas

  Statistinių duomenų grupavimas. Grupavimo rūšys. Grupavimo požymiai ir intervalai statistinės lentelės Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai (indikatoriai). Dinamikos eilučių prognozavimas. Individualieji indeksai. Išvados.
  Statistika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-21
 • Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas

  Įvadas. Duomenų gavimo būdai. Grupavimo teorija, rūšys, etapai, grupavimo uždaviniai. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai. Linijinės diagramos. Sklaidos diagramos.
  Statistika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas (2)

  Įvadas. Statistinių duomenų suvedimo sąvoka. Grupavimas, kaip pagrindinė duomenų suvedimo stadija. Grupavimo rūšys. Grupavimo etapai. Grupių sudarymas. Intervalų nustatymas. Jų rūšys. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Šalies ir Europos sąjungos (ES) jaunimo nedarbo lygio palyginamoji analizė

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo trukmė. Nedarbo priežastys. Pagrindinis bedarbio pagalbininkas – darbo birža. Jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo lygio 2001 – 2004 metų lyginamoji analizė. Jaunimo nedarbo lygio dinamikos santykiniai dydžiai. Jaunimo nedarbo lygio prognozės. Rangų koreliacijos taikymas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) jaunimo nedarbo lygio netolygumo tyrimas. Jaunimo nedarbo sprendimo būdai. Išvados.
  Statistika, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-29
 • Technologijos proceso kokybės rodiklių statistinė analizė

  Anotacija. Įvadas. Technologijos proceso kokybės rodiklių statistinė analizė. Technologijos proceso struktūra. Pasirengimas analizei. Ištisinės kontrolės etapo analizė. Vienos pakopos ištisinė (vienparametrinė) kontrolė. Daugiapakopė ištisinė (vienparametrinė) kontrolė. Daugiaparametrinė ištisinė kontrolė. Atrankinės kontrolės etapo analizė. Vienos pakopos atrankinė kontrolė. Dviejų pakopų atrankinė kontrolė. Ekonomiškai pagrįsti kontrolės planai ir kontrolės schemos. Gamybos proceso stabilumo įvertinimas. Išvados.
  Statistika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po