Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos tyrimai

Statistikos tyrimai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Statistinis tyrimas: Nusikalstamumas Šiaulių rajone

  Įvadas. Aptarnaujamos teritorijos kriminogeninės situacijos charakteristika. Nusikalstamumo būklė. Bendro nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Kriminalinių nusikaltimų skaičiaus 10000 gyventojų palyginimas. Viešosios tvarkos ir visuotinės rimties užtikrinimas. Nepilnamečių padarytų nusikaltimų analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Statistinis tyrimas: pieno produktų suvartojimas

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos atliekant pieno produktų suvartojimo tyrimą. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Pieno produktų suvartojimo prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Statistinis tyrimas: popamokinė veikla

  Statistiniai duomenys apie popamokinę mokinių veiklą. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Statistinis tyrimas: populiariausias prekybos centras

  Įžanga. Anketa. Kur dažniausiai apsiperkate? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kodėl renkatės šį prekybos centrą? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kiek vidutiniškai pinigų maistui išleidžiat per savaitę? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Kokių prekių perkate daugiausiai? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Histograma. Išvados.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: prekių importas

  Prekių importas. Prekių importo variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė ir prognozavimas. Prekių eksportas. Statistinių dydžių tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2012-03-05
 • Statistinis tyrimas: specialistų paklausa

  Specialistų paklausos statistinis tyrimas. Įvadas. Dėstymas. Pagrindinių formulių aptarimas sudarant dinamikos eilutę. Pateikiu duomenis, su kuriais bus atliekami veiksmai. Sudarysiu dinamikos eilutę. Padidėjimas (∆y). Didėjimo tempas (Td,%). Padidėjimo tempas (Tp,%). Padidėjimo tempo (Tp,%) absoliuti reikšmė (∆1%). Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Grafinis duomenų vaizdavimas. Prognozė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-02-08
 • Statistinis tyrimas: užimtų gyventojų išsilavinimas pagal lytį

  Įvadas. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių sudarymo principai. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų grupavimas. Grupių (intervalų) sudarymas. Grupavimų rūšys. Antrinis grupavimas. Absoliutiniai dydžiai ir jų pagrindinės rūšys. Santykiniai dydžiai ir jų rūšys. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų analitiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Indeksai. Išvada.
  Statistika, tyrimas(26 puslapiai)
  2006-12-01
 • Statistinis tyrimas: užsienio prekyba

  Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų grupavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Praktinė dalis. Užsienio prekybos statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Ekonominio augimo santykiniai dydžiai. Užsienio prekybos variacijos matavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užsienio prekybos prognozavimas. Išvados
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-09-27
 • Statistinis tyrimas: vidutinė senatvės pensija

  Įvadas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykinai dydžiai. Struktūros santykinai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidutinės senatvės pensijos variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Vidutinės senatvės pensijos prognozavimas naudojant trendą. Vidutinės senatvės pensijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-05-29
 • Statistinis tyrimas: vieno mėnesio namų ūkio išlaidos

  Namų ūkio tipas. Vieno mėnesio keturių asmenų šeimos namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Namų darbo užduotis. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Išlaidų ribų apskaičiavimas visiems matams su tikimybe 0,954. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2006-10-13
 • Statistinis tyrimas: viešųjų maitinimo įmonių situacija Klaipėdos regione

  Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Anketa. Įvairios charakteristikos: dažnių lentelės, padėties ir sklaidos charakteristikos, grafikai. Koreliacinis laukas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(21 puslapis)
  2006-10-12
 • Statistinis tyrimas: Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentų mokymosi trukmės apklausos duomenys

  Darbo tikslas: išsiaiškinti, kiek vidutiniškai laiko Vilniaus Kolegijos, elektronikos ir informatikos fakulteto, II kurso studentai vidutiniškai skiria: darbui kompiuteriu, mokymosi tikslams, savarankiškam studijavimui, laboratorinio darbo ataskaitos ruošimui, referato rašymui, pasiruošti kontroliniam darbui, skaitykloje ieškodami ir konspektuodami informacija, paskaitom pasiruosti, ieškodami informacijos šaltinių internete, pasiruošti egzaminui.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Statistinis tyrimas: visuomeninio transporto paslaugų kokybė

  Įvadas. Darbo objektas: Visuomeninio transporto teikiamos paslaugos ir jų kokybė. Darbo tikslas: sužinoti kokia yra gyventojų nuomonė apie visuomeninio transporto teikiamas paslaugas bei jų kokybę ir apibendrinti viską, kas su tuo susiję: viešojo transporto prieinamumą, patogumą, iškylančias problemas. Dėstymas. Problema: Prieinamas miesto transportas. Tyrimo metodologija. Anketos klausimai. Anketa. Tyrimo rezultatai. Apklaustųjų lytis. Apklaustųjų amžius. Išsilavinimas. Ar naudojatės visuomeninio transporto teikiamomis paslaugomis? Kaip dažnai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokiu tikslu dažniausiai naudojatės visuomeniniu transportu? Kokias visuomeninio transporto priemones renkatės dažniausiai? Kodėl naudojatės būtent šitomis visuomeninio transporto priemonėmis? Ar Jus tenkina visuomeninio transporto teikiamos paslaugos? Nepatogumai iškylantys naudojantis visuomeninio transporto paslaugomis. Kaip manote, kas nulemia visuomeninio transporto paslaugų kokybę? Ar saugu važinėti visuomeniniu transportu? Ar Jums užtenka informacijos apie visuomeninio transporto tvarkaraščius? Ar Jūsų manymu turėtų būti kuriamos ir populiarinamos geresnės keleivių informavimo paslaugos? Ar ką nors girdėjote apie elektroninio bilieto įdiegimą? Visuomeninio transporto prieinamumas. Jei dažniau važinėjate nuosavu automobiliu nei visuomeniniu transportu, nurodykite pagrindinę priežastį? Koks turėtų būti visuomeninis transportas, kad jis taptų populiaresnis? Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2008-06-20
 • Studentų pažangumo priklausomybė nuo lankomumo ir laiko skirto savarankiškam darbui

  Įvadas. Pažangumas. Skolų kiekis per semestrą. Per savaitę savarankiškam darbui studentai skiria. Lankomumas. Priežastys, dėl kurių studentai nevaikšto į paskaitas. Atliekant užduotis studentai naudojasi. Išvados.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2005-12-18
 • Studentų žinių vertinimo objektyvumas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Empirinis tyrimas. Studentų žinių vertinimo objektyvumas. Išvados. Priedas. Tyrimo anketa.
  Statistika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-11-17
 • Šalies apskričių nedarbo lygio statistinis įvertinimas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Darbo samprata. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Bedarbiai. Bedarbiai ir jų struktūra. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Pagalba nedirbantiems. Statistinė analizė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Vilniaus apskritis. Šiaulių apskritis. Alytaus apskritis. Išvados.
  Statistika, tyrimas(45 puslapiai)
  2006-05-14
 • Šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų išsiskyrimo tyrimas

  Ekonominės statistikos modulio individualus darbas. Santrauka. Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo samprata. Šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms tirti naudojamos lentelės. Dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrimui naudojami grafikai. Formulių pritaikymas dujų sukeltam šiltnamio efekto tyrime. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo metodika. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tyrimo rezultatai. Analizės grupių sudarymas. Analizė ir jos rezultatai. Prognozės. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Statistika, tyrimas(37 puslapiai)
  2012-03-20
 • Taikomoji statistika

  Tyrimo tikslas: apklausti Klaipėdos Universiteto studentus, siekiant nustatyti koks laisvalaikio praleidimo būdas tarp jų populiariausias. Tyrimo eiga. Anketa. Duomenų lentelė. Duomenų lentelės kodai. Koreliacija. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Statistika, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę

  Tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Įvadas. Tyrimų rezultatai. Išvados. Priedai (anketa).
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Tyrimas: apsisprendimas studijuoti Vilniaus universitete

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų interpretavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo objektų atranka. Anketa.
  Statistika, tyrimas(7 puslapiai)
  2006-08-29
Puslapyje rodyti po