Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistikos tyrimai

Statistikos tyrimai (89 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos eksportas ir importas 2000 - 2004 metais

  Įvadas. Statistinio tyrimo planas. Tarptautinės prekybos aspektai. Lietuvos importo ir eksporto rodikliai. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Lietuvos importo analizė. Importo prognozės 2006 – 2008 metams. Lietuvos eksporto analizė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-10-24
 • Lietuvos verslo statistinė analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Verslo samprata. Ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas ir verslo struktūra. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės visą šalies ūkį skirsto taip... Verslo nauda. Analitinė dalis. Pagrindinių verslo struktūros rodiklių dinamika 1997-2001 metais. Dinamikos santykiniai dydžiai. Įmonių skaičiaus dinamikos santykiniai dydžiai. Dirbančiųjų skaičiaus dinamikos santykiniai dydžiai. Pajamų už parduotas prekes ir paslaugas dinamikos santykiniai dydžiai. Atlyginimų ir socialinio draudimo dinamikos santykiniai dydžiai. Pridėtinės vertės dinamikos santykiniai dydžiai. Pagrindinių verslo struktūrų rodiklių vidurkiai.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-10-26
 • Migracija (3)

  Migracija. Emigracija iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo dalykas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Sąvokų operacionalizacija.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Mokesčių į Lietuvos biudžetus ir fondus statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo objektas: mokesčiai į Lietuvos biudžetus ir fondus. Darbo tikslas: atlikti statistinį tyrimą.. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2010-06-10
 • Mokinių žinios apie sektas

  Įvadas. Tyrimo problemos pagrindimas. Aplinkos apibūdinimas. Etikos problemų apibūdinimas. Tyrimo eiga ir rezultatų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Statistika, tyrimas(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Mokslo įstaigų ir besimokančiųjų statistinis tyrimas

  Įvadas. Statistiniai duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Mokslo įstaigų ir besimokančių vidurkių apskaičiavimas. Besimokančiųjų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių ir rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-05-12
 • Namų ūkio išlaidų tyrimas (2)

  4 savaičių namų ūkio statistinis tyrimas. Vartojimo išlaidos. Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai. Drabužiai ir avalynė. Išlaidos būstui, kurui ir energijai. Namų ūkio reikmenys ir paslaugos. Sveikatos priežiūra ir higienos priemonės. Transportas ir ryšiai. Švietimas ir mokslas. Laisvalaikis, pramogos ir kultūra. Kitos (šuo ir vištos). Tiriamojo objekto pristatymas.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-14
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Nedarbas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-06-28
 • Nedarbo problemų analizė taikant matematinius statistinius metodus

  Nedarbas ir gyventojų užimtumas. Darbo jėgos įvertinimas. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Įvadas. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi 1990-1997 m. apžvalga. Darbo jėgos ištekliai. Lietuvos gyventojai. Miesto ir kaimo gyventojai. Vyrų ir moterų skaičiaus pokyčiai. Gyventojų senėjimas. Gyventojų užimtumas ir nedarbo lygis. Gyventojų užimtumas. Užimtų gyventojų pasiskirstymas ekonominėje veikloje. Bedarbystės lygis. Pagrindinių Lietuvos ekonominių rodiklių 1990-1997 m. apžvalga. Darbo apmokėjimas. Pramonė. Žemės ūkis. Bendrasis vidaus produktas. Gyventojų nedarbo lygio vystymosi pagrindinės tendencijos nustatymas. Reiškinių vystymosi tendencijų nustatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacinės analizės ypatumai. Paprasčiausi koreliacinio ryšio tyrimo būdai. Koreliacinio ryšio glaudumo rodikliai. Regresinės analizės ypatumai. Regresijos lygtis. Dauginės regresijos ir koreliacijos ypatybės. Tyrimai ir jų rezultatai. Socialinių ekonominių reiškinių vystymosi prognozės skaičiavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės nustatymas tarp nedarbo lygio ir socialinių ekonominių reiškinių. Rezultatų aptarimas ir išvados. Summary.
  Statistika, tyrimas(36 puslapiai)
  2006-02-22
 • Nusikalstamumas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse

  Šiame statistiniame tyrime tiriamas nusikalstamumo lygis Lietuvoje 1996-2002 metais; analizuojama, kas įtakoja nusikalstamumo pokyčius, kokie asmenys yra labiausiai linkę nusikalsti. Tyrime naudoti duomenys pateikiami lentelėse. Darbo užduotis – išanalizuoti nusikalstamumo Lietuvoje kitimą. Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į amžiaus grupes. Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į lytį . Nusikalstamumas Lietuvoje atsižvelgiant į išsilavinimą. Nusikalstamumas Baltijos šalyse.
  Statistika, tyrimas(31 puslapis)
  2006-01-17
 • Pažinčių svetainių populiarumo tyrimas

  Darbo tikslai. Anketos pavyzdys. Pažinčių svetainių populiarumas vaikinų tarpe. Pažinčių svetainių populiarumas merginų tarpe. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienam vaikinui. Pažinčių svetainių skaičius, tenkantis vienai merginai. Pažinčių svetainių bendras populiarumas. Vaikinų nuomonė apie pažinčių svetaines. Merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Bendra vaikinų ir merginų nuomonė apie pažinčių svetaines. Kiek metų vaikinai užsiregistravę pažinčių svetainėse. Kiek metų merginos užsiregistravusios pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę vaikinai praleidžia pažinčių svetainėse. Kiek valandų per savaitę merginos praleidžia pažinčių svetainėse. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2007-05-04
 • Plaučių vėžio prevencija

  Įvadas. Tyrimo uždaviniai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Plaučių vėžio sergamumas esant neigiamiems veiksniams. Rūkymo sukelti susirgimai. Rūkymas. Rūkymo pasekmės. Rūkymas trumpina gyvenimo trukmę. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Tyrimų rezultatai. Bendruomenės narių žinios apie rūkymo pasekmes. Apklaustųjų nuomonė apie plaučių vėžio riziką, bei žinios apie pasyvų rūkymą. Bendruomenės žinios apie plaučių vėžio prevenciją bei jos vykdymą. Išvados.
  Statistika, tyrimas(14 puslapių)
  2007-09-25
 • Reklamos efektyvumo vertinimas UAB "Medinės šukos"

  Įvadas. Šio darbo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika. UAB "Medinės šukos" apibūdinimas. UAB "Medinės šukos" reklamos veiklos apibūdinimas. Pardavimų apimtys ir reklamos veiksnių efektyvumo analizė. UAB "Medinės šukos" prognozių paskaičiavimas. Prognozių paskaičiavimas pajamoms bei reklamos išlaidoms 2006 metams remiantis trendo funkcija. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-09-27
 • Restoranų, barų, valgyklų skaičiaus statistinis tyrimas Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos restoranų, barų, valgyklų skaičiaus tyrimą. Santykinių dydžių skaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Restoranų, barų, valgyklų skaičiaus prognozavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(15 puslapių)
  2007-06-12
 • Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas (2)

  Įvadas. Santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas santykiniai dydžiai. Santuokų. Ištuokų. Santuokų. Ištuokų.Santuokų. Ištuokų. Santuokų ir ištuokų vidutinių. Rodiklių skaičiavimas. Santuokų ir ištuokų. Variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių. Apskaičiavimas. Santuokų ir ištuokų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados.
  Statistika, tyrimas(16 puslapių)
  2010-03-03
 • Savižudybių skaičiaus tyrimas

  Įvadas. Teorijos apžvalga. Ekonominis modelis. Statistinis modelis. Duomenų rinkimas. Skaičiavimo procedūra. Bedarbių skaičius. BVP. Darbo užmokestis. Ištuokos. Išvada. Tyrimo rezultatai ir išvados. Elastingumas. Prognozės. Problemos ir rekomendacijos. Problemos. Rekomendacijos.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2007-01-23
 • Statistikos tyrimas: bedarbių išsilavinimas

  Bedarbių išsilavinimas per pasirinktą laikotarpį. Uždaviniai. Duomenų lentelė. Dažnių lentelė. Moda. Poslinkio charakteristikos. Vidurkis. Mediana. Sklaidos charakteristikos. Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Sklaida. Variacijos koeficientas. Trendo funkcija. Prognozavimas.
  Statistika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Statistikos tyrimas: klausomiausios radijo stotys

  Darbo tikslas: ištirti labiausiai klausomas radijo stotis tarp studentų. Radijo stočių klausomumas. Imties tūris. Imties moda. Imties vidurkis. Imties plotis. Imties centras. Mediana. Dažnių lentelė. Kvartiliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Diagrama. Poligonas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Statistinė duomenų analizė: nepilnamečių šalyje nusikalstamumas 2004 – 2006 metais

  Įvadas. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Individualios asmens savybės. Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas. Nepilnamečių nusikalstamos veikos. Įkalinti nepilnamečiai. Nepilnamečių nusikalstamumas pagal teritorijas. Išvados. Priedai (3).
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2009-02-09
 • Statistinės duomenys apie "Coca-cola Plaza" kino namus

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Grafinis statistikos duomenų vaizdavimas. Statistinių duomenų skaičiavimas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(12 puslapių)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po